aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van Epifanie, 14 februari 2010
Lucas 6,17-26
Inleiding
Eén aandachtspunt: ik heb 'makarioi' ('zalig') vertaald met 'gezegend'; in het grieks staat er weliswaar dus niet 'eulogètoi'; toch lijkt me dit een betere vertaling dan 'zalig'. Enkele keren heb ik omwille van de voorleesbaarheid / duidelijkheid het persoonlijk voornaamwoord 'jullie' ingevoegd dan wel herhaald.
Een tweede aandachtspunt: laatste regel van vs. 19. Moet dat zijn: omdat .... hij allen genas? Of een conclusie: en hij genas allen...?
Vertaling
17Hij daalde met hen af
en ging staan op een vlakke plaats;
een grote schare van z'n leerlingen
en een grote menigte van het volk
uit heel Judea en Jeruzalem
en uit de landstreek van Tyrus en Sidon  
18die kwamen om naar hem te horen
en om genezen te worden van hun kwalen;
die gehinderd werden door onreine geesten,
werden geheeld;
19heel de schare zocht hem aan te raken
omdat er kracht van hem uitging
en hij allen genas.
20Hij sloeg z'n ogen op naar zijn leerlingen en zei:

Gezegend jullie, armen,
want van jullie is het rijk van God;
21gezegend jullie die nu hongeren,
want je zult worden verzadigd;
gezegend jullie die nu wenen,
want je zult lachen!
22gezegend jullie als de mensen je haten,
verstoten en uitschelden
en je naam verwerpen als slecht,
omwille van de mensenzoon:
23wees blij op die dag, dans van vreugde,
want zie: groot is jullie loon in de hemel;
net zo hebben hun vaders gedaan met de profeten.
24Maar wee jullie rijken,
jullie hebben je troost al te pakken;
25wee jullie die nu volgepropt zijn,
jullie zullen honger kennen;
wee jullie die nu lachen,
je zult verdriet hebben en wenen;
26wee wanneer alle mensen wèl van je spreken;
want net zo hebben hun vaders gedaan
met de leugenprofeten.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 6e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 3 Nov 2020 21:10:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 6,17-26 [Evangelie] zaligsprekingen, Luc. 6,26-38 [Evangelie] Heb je vijanden lief

6e zondag van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 17,5-10 [OT]
Ex. 2,11-25 [OT-alt]
Luc. 6,17-26 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 166; Colofon