aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van Epifanie, 14 februari 2010
Exodus 2,11-25
Vertaling
11Het geschiedde in die dagen1 ,
toen Mozes groot was geworden,
dat hij naar buiten ging naar zijn broeders.
Hij zag hun lasten.
Hij zag hoe een egyptische man
een hebreeuwse man, een van zijn broeders, neersloeg.
12Hij wendde zich naar hier en naar daar,
hij zag dat er niemand was
en sloeg de Egyptenaar neer.
Hij stopte hem weg onder het zand.
13Hij ging de volgende dag naar buiten,
en zie, daar waren twee hebreeuwse mannen aan het ruziën.
Hij zei tegen degene die de schuld had:
Waarom sla jij je makker?
14Hij zei:
Wie heeft jou tot hoofdman en rechter over ons aangesteld?
Wou je mij soms ombrengen,
zoals je die Egyptenaar hebt omgebracht?
Mozes schrok en zei [bij zich zelf]:
De zaak is vast en zeker bekend geworden!
15Farao hoorde van die zaak.
Hij trachtte Mozes om te brengen.
Mozes vluchtte weg voor Farao
en kwam in het land Midjan te zitten.
Hij zat neer bij een waterput.

16Nu had de priester van Midjan zeven dochters.
Zij kwamen water scheppen.
Ze vulden de drinkbakken
om de kudde van hun vader te drenken.
17Toen kwamen er herders die hen wilden verjagen.
Mozes stond op, bevrijdde hen [van de herders]
en drenkte hun kudde.
18De vrouwen2 kwamen bij Reüel hun vader terug en die zei:
Waarom zijn jullie vandaag zo vlug thuisgekomen?
19Zij zeiden:
Een egyptische man heeft ons gered uit de handen van de herders!
Bovendien heeft hij met vaart3 water geschept
en de kudde gedrenkt.
20Hij zei tegen zijn dochters:
Waar is hij dan?
Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten?
Roep hem om brood te eten!

21Mozes bewilligde erin om bij die man te blijven
en die gaf zijn dochter Sippora aan Mozes.
22Zij baarde een zoon
en hij gaf hem de naam: 'Gersjom'4
Want, zo zei hij:
'Ik ben gastvreemdeling geworden in het buitenland.'

235   En het geschiedde in die vele6 dagen,
dat de koning van Egypte stierf,
maar de kinderen van Israël zuchtten, vanuit hun slavendienst,
zij schreeuwden,
en hun gejammer steeg op tot God, vanuit hun slavendienst.
24God hoorde hun gekreun.
God gedacht zijn verbond met Abraham, met Isaak en met Jakob.
25God zag de kinderen van Israël
en God kende ...
Noten
1Niet 'in die tijd' [NBG '51], een uitdrukking die overigens in de bijbel nog vaker voorkomt dan 'in die dagen'.
2Hebr. 'ze', 3e pers. mv. vr., dus zonder Mozes.
3'met vaart', weergave van de Inf. Energicus.
4'Vreemdeling-Daar'
5De verzen 23-25 zijn veeleer de inleiding tot het verhaal van Mozes' roeping en moeten in de schriftlezing zeker bij hoofdstuk 3, waarin naar deze passage 'verwezen' wordt, voor het goede begrip klinken.
Zie wat de NBV van deze thematische, poëtische regels maakt en hoe significante herhaling werd weggelaten.
6'vele': en weer een dag en weer een dag in slavernij! Dat verandert niet nu er in Egypte een nieuwe periode begint. Dat woordje mag beslist niet wegvertaald worden.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 6e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 2,11-25 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 2,11-22 [Commentaar] Mozes' vlucht, Ex. 2,11-24 [OT] Prins Mozes wordt asielzoeker

6e zondag van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 17,5-10 [OT]
Ex. 2,11-25 [OT-alt]
Luc. 6,17-26 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 73; Colofon