aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag van Epifanie, 7 februari 2010
Lucas 5,1-11
Inleiding
Lucas 5: 1 – 11  Een gedenkwaardige vangst
Vertaling
1. Het geschiedde
    toen de schare tegen hem opdrong
    om het woord van God te hore
    — en hij stond bij het meer van Gennesaret —
2. dat hij twee scheepjes zag staan bij het meer;
    de vissers, die eraf gestapt waren , spoelden de netten.

3. Hij stapte in één van de schepen, dat van Simon was,
    vroeg hem een weinig van het land weg te varen,
    ging zitten en onderrichtte vanuit het schip de scharen.

4. Toen hij ophield met spreken, zei hij tot Simon:
    “Vaar weg naar het diepe en werp jullie netten uit voor de vangst.”

5. Simon antwoordde en zei:
    “ Meester, de hele nacht hebben wij gezwoegd en niets binnengehaald;
    maar op jouw woord zal ik de netten uitwerpen.”

6. En toen ze dat deden omsloten zij (de netten) een menigte vissen,
    zó veel, dat hun netten scheurden.
7. Ze wenkten hun makkers in het andere schip
    om te komen en met hen binnen te halen;
    en ze kwamen en vulden beide schepen tot zinkens toe.

8. Toen Simon Petrus dat zag,
    viel hij voor de knieën van Jezus neer met de woorden:
    “Ga weg van mij, want ik ben een zondig man, heer!’
9. Want verbazing beving hem en allen die met hem waren
    bij de vangst van de vissen die zij binnengehaald hadden,
10. evenzo ook Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeus,
    die metgezellen waren van Simon.

    En Jezus zei tot Simon:
    “Vrees niet,
    vanaf nu zul je mensenleven-vanger1 zijn!”

11. En nadat zij met de schepen naar het land waren teruggevaren
    lieten zij alles achter en volgden hem.
Noten
1Mensenleven-vanger is een samenstelling van ‘mensen’ en ‘levend vangen’.
De meeste vertalingen geven al een interpretatie, zoals ‘... ten leven’, of ‘opdat zij leven’. Mij lijkt het aardiger om dat nog even open te laten en het spel met de woorden zoveel mogelijk weer te geven.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 5e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 3 Feb 2010 15:09:17
Reacties:
jaap goorhuis: Machteld, ik vind het een mooie vertaling die goed voorleesbaar is.

Een paar kanttekeningen, meer als vragen of suggesties:

3. Een weinig —— een beetje plechtstatig. Zou je niet kunnen zeggen: een eindje?

6. Scheurden —— kan je dit ook ingressief vertalen: begonnen of dreigden te scheuren? Als ze echt scheuren is de vis weg!

7. En ze kwamen —— Ik geloof dat ik dit kai niet zou vertalen en met en nieuwe zin beginnen: Zij kwamen en vulden ...

8. Met de woorden  --— waarom niet gewoon: en zei?

9. Zou je niet sterker moeten vertalen: Want verbijstering had hen bevangen? Ik zou de aoristus perfectisch vertalen.

10. Zoogreoo —-  mensen vangen voor het leven.

[2010-02-03 15:08:53]

Andere vertalingen: Luc. 5,1-11 [Evangelie] Leerlingen geroepen, Luc. 5,1-11 [Luthers leesrooster]

5e zondag van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 6,1-8 [OT]
Ex. 2,1-10 [OT-alt]
Luc. 5,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 54; Colofon