aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van Epifanie, 24 januari 2010
Lucas 4,14-21
Inleiding
de vervulde schrift in de synagoge: messiaans vergezicht
Vertaling
14Jezus keerde terug in de kracht van de geest naar Galilea.
De roep over hem ging uit door heel die omgeving.
15Hij leerde in hun synagogen
en werd door allen verheerlijkt.
16Hij kwam naar Nazareth waar hij is opgegroeid
en hij ging, zoals zijn gewoonte is,
op de dag van de sabbat
binnen in de synagoge.
en stond op om voor te lezen.
17Hem werd het boek van de profeet Jesaia gegeven.
Hij rolde het boek open en vond de plaats waar geschreven staat:
19'De geest van de HEER op mij, daarom heeft hij mij gezalfd.
Om het evangelie te brengen aan armen heeft hij mij gezonden;
om bevrijding uit te roepen voor gevangenen en het gezicht voor blinden;
om de verdrukten in vrijheid weg te zenden,
om een welgevallig jaar van de HEER uit te roepen.'
20Hij rolde het boek op, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
De ogen van allen waren op hem gericht.
21Hij begon tegen hen te zeggen:
'Heden is dit geschrift vervuld in jullie oren'.
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 3e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 15 Jun 2015 15:58:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 4,14-32 [Evangelie] In de synagoge van Nazaret, Luc. 4,21-30 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 4,16-30 [Commentaar] Vandaag gebeurt de Schrift

3e zondag van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 61,1-9 [OT]
Luc. 4,14-21 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 233; Colofon