aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Doop van de Heer, 10 januari 2010
Lucas 3,21-22
Inleiding
De hemel gaat open...!
Vertaling
21Het geschiedde1 ,
terwijl2 het hele volk gedoopt werd:
toen ook Jezus was gedoopt en in gebed was3
werd de hemel geopend
22en kwam de heilige geest neer
in lichamelijke4 gedaante, als een duif,
over5 hem6
en geschiedde7 er een stem uit de hemel:
Jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik behagen!
Noten
1deze typische Lucas-wending weggelaten in Willibrord en NBV
2eig.: ‘in het...’, tijdens het...’; zo ook NBG ’51; de NBV maakt hier een hoofdzin van
3zo Verheij, Jos de Heer ‘Lucas/Acta.De oorsprongen van het geloof’ en NBG ‘51
4dit woord is weggelaten in de NBV, die houdt niet zo van het lijfelijke...
5geen ‘eis’ zoals Markus, maar ‘epi’
6door de plaatsing achteraan grote nadruk
7de 3e infinitivus, dus afhankelijk van ‘het geschiedde’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Doop van de Heer
Laatste wijziging 31 Dec 2009 13:55:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 3,15-22 [Evangelie] Doop van de Heer, Luc. 3,15-22 [Evangelie]

Doop van de Heer - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 40,1-11 [OT]
Luc. 3,15-16 [Evangelie]
Luc. 3,21-22 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 540; Colofon