aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 3,21-22
De hemel gaat open...!
21Het geschiedde1 ,
terwijl2 het hele volk gedoopt werd:
toen ook Jezus was gedoopt en in gebed was3
werd de hemel geopend
22en kwam de heilige geest neer
in lichamelijke4 gedaante, als een duif,
over5 hem6
en geschiedde7 er een stem uit de hemel:
Jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik behagen!
Noten
1deze typische Lucas-wending weggelaten in Willibrord en NBV
2eig.: ‘in het...’, tijdens het...’; zo ook NBG ’51; de NBV maakt hier een hoofdzin van
3zo Verheij, Jos de Heer ‘Lucas/Acta.De oorsprongen van het geloof’ en NBG ‘51
4dit woord is weggelaten in de NBV, die houdt niet zo van het lijfelijke...
5geen ‘eis’ zoals Markus, maar ‘epi’
6door de plaatsing achteraan grote nadruk
7de 3e infinitivus, dus afhankelijk van ‘het geschiedde’

Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Doop van de Heer
Laatste wijziging 31 Dec 2009 13:55:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 3,15-22 Doop van de Heer, Luc. 3,15-22
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 48; Colofon