aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Doop van de Heer, 10 januari 2010
Lucas 3,15-16
Inleiding
Johannes wijst naar Jezus
Vertaling
15Terwijl het volk in afwachting1 was
en allen in hun harten overwogen2 over Johannes
— of hij niet de Christus zou zijn... –
16reageerde Johannes zo,
hij zei tegen allen:
Ik doop jullie wel met water –
maar hij die sterker is dan ik komt eraan3 :
vergeleken met hem ben ik nog niet eens geschikt4
om de riem van zijn sandalen los te maken...!
Hij zal jullie dopen in5 heilige geest6 en vuur!
Noten
1of: verwachting; zo Hemelsoet
en Monshouwer (‘Lucas. Lezen naar de gewoonte van Pasen’ en
W.A. Verheij ‘De Geest wijst wegen in de tijd’; parallel aan 1,21;
NBV: ‘vol verwachting’; NB ‘Als er een verwachting groeit...’, ook
veelzeggend; de Willibrordvertaling trekt het breder: ‘Het volk
leefde in gespannen verwachting’
2zo Verheij
3Willibrord en NBV: ‘er komt iemand die...’
4zo NB
5letterlijk; zo ook Verheij en Willibrord — beter dan het vagere: met; merk op dat bij het eerdere ‘water’ een voorzetsel ontbreekt
6het lidwoord ontbreekt
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Doop van de Heer
Laatste wijziging 31 Dec 2009 13:55:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 3,15-22 [Evangelie] Doop van de Heer, Luc. 3,15-22 [Evangelie]

Doop van de Heer - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 40,1-11 [OT]
Luc. 3,15-16 [Evangelie]
Luc. 3,21-22 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1894; Colofon