aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag na Kerst, 27 december 2009
Jesaja 62,1-3
Vertaling
1Omwille van Sion kan ik niet zwijgen
omwille van Jeruzalem ken ik geen rust
totdat zijn gerechtigheid verschijnt als een lichtbundel
en zijn bevrijding gaat stralen als een fakkel.
2Dan zullen de naties je gerechtigheid zien
alle koningen je heerlijkheid
en men noemt je met een nieuwe naam
die de mond van JHWH bepaalt
3Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van JHWH
een koninklijke tulband in de handpalm van je god.
4Men zal je niet langer ‘verlatene’ noemen
en je land niet langer ‘verwoeste’
maar je zult heten: ‘mijn welbehagen’
en je land: ‘gehuwde’
dan zal blijken dat JHWH behagen in je heeft
dat je land ten huwelijk wordt genomen.
5Zoals een jongen een meisje huwt
zo zullen je kinderen jou huwen
en met de vreugde van een bruidegom over zijn bruid
verheugt zich je god over jou.

(vert. Richtsje Abma
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Zondag na Kerst
Laatste wijziging 19 Dec 2009 20:46:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 62,1-3 [OT] Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 [OT] Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-3 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT] , Jes. 62,1-5 [OT]

Zondag na Kerst - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 61,10-11 [OT]
Jes. 62,1-3 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1322; Colofon