aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 2,15-20 het woord dat is geschied
De engelen kunnen terugkeren tot hun eigen domein, want hun woord (rèma, v.15) maakt onder de herders voortgang op aarde. Dat woord mag als voltooide geschiedenis (gegonos,v.15) ook gezocht en gezien gaan worden. Het is op de aangewezen plek: in de voederkrib, met Maria en Jozef. Rondom (3 x peri v. 17-18) het kind vertelt het woord zich nu al verder aan ´allen die het hoorden´. De herders zelf incluis?

Lucas 2: 15-20

15Het geschiedde,
terwijl de engelen van hen weggingen naar de hemel,
dat de herders tot elkaar spraken:
laten wij nu voortmaken naar Bethlehem
om dit woord dat geschied is te bezien,
16dat de Heer ons bekend heeft gemaakt.
Zij gingen — zich haastende —
en inderdaad vonden zij Maria, en Jozef
en het kindje, liggend in de voederbak.
17En terwijl zij het zagen,
gaven ze ook bekendheid aan het woord
dat tot hen gesproken was omtrent dit kind,
18en allen die het hoorden, verwonderden zich
over hetgeen door de herders tot hen gesproken werd.
19Maar Maria bewaarde al deze woorden
en overwoog ze in haar hart.
20De herders keerden weer terug,
terwijl ze God eerden en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden,
zoals het tot hen gesproken was.  
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Kerstdag
Laatste wijziging 21 Dec 2009 20:53:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,1-20 , Luc. 2,1-20 , Luc. 2,1-21 , Luc. 2,1-20 , Luc. 2,1-20 , Luc. 2,1-20 , Luc. 2,1-20 , Luc. 2,1-20 , Luc. 2,1-20
Commentaar: Luc. 2,1-20 En het geschiedde...
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 71; Colofon