Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van Advent, 6 december 2009
Lucas 1,26-38
Vertaling
26In de zesde maand werd de engel Gabriël van godswege gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;
27naar een jonge vrouw die ten huwelijk was gegeven aan een man, Jozef geheten, uit het huis van David.
De naam van die jonge vrouw was Maria.
28Hij ging naar haar toe en zei:
wees gegroet gezegende, de Heer is met je.
29Zij werd in verwarring gebracht door dat woord
en vroeg zich af: wat betekent die groet?
30De engel zei haar:
Vrees niet Maria, want je hebt genade gevonden bij God.
31Zie, je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven.
32Hij zal groot zijn en hij zal 'zoon van de allerhoogste' genoemd worden
en  de Heer God zal hem de troon van David, zijn vader, geven.
33Hij zal koning zijn over het huis van Jacob tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde komen.
34Maria zei tegen de engel:
hoe zal dat gaan, want ik heb geen omgang met een man?
35De engel antwoordde en zei tegen haar:
Heilige geest zal over je komen,
kracht van de allerhoogste zal je overschaduwen.
Daarom zal de geborene heilig genoemd worden: zoon van God.
36Zie, Elisabeth, jouw verwante, ook zij heeft een zoon ontvangen
in haar ouderdom en dit is de zesde maand
voor haar die onvruchtbaar genoemd wordt.
37Immers, geen woord van God zal zonder kracht zijn.
38Maria zei:
zie, de dienstmaagd van de Heer.
Mij geschiede naar jouw woord.
En de engel ging van haar heen.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 2e zondag van Advent
Laatste wijziging 6 Nov 2009 09:00:22
Reacties:
Klaas Eldering: Geen inhoudelijke opmerkingen; meer iets van stijl: [2009-11-05 21:53:56]
Vs. 28 Hij ging naar haar toe: of: hij kwam bij haar (het huis) binnen en zei...
Vs. 29 .. wat de betekenis van die groet zou kunnen zijn of (eenvoudiger): wat voor groet dat was...
Vs. 30 ... Wees niet bevreesd, of (eenvoudiger): vrees niet...
jaap goorhuis: Geen inhoudelijke opmerkingen; meer iets van stijl: [2009-11-06 09:02:22]
Klaas, dank voor je opmerkingen. Eiselthoon laat ik liever zo staan, met je beide andere kanttekeningen heb ik iets gedaan.

Andere vertalingen: Luc. 1,26-38 [Evangelie] Annunciatie, Luc. 1,26-38 [Evangelie] , Luc. 1,26-38 [Evangelie]

2e zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 1,26-38 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 66; Colofon