aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Rom. 12,6-16 over de werking van genadegaven
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Sefanja 1,14-18
14Nabij is de grote dag van JHWH,
nabij is hij en haast zich zeer,
de dag van JHWH — hoor:
hoe bitter schreeuwt daar (zelfs) de held!
15Die dag zal een dag van verbolgenheid zijn,
een dag van angst en benauwdheid,
een dag van vernietiging en vernieling,
een dag van duisternis en donkerte,
een dag van wolken en dichte donkerheid1
16een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw
tegen de versterkte steden en de hoge kantélen.

17Ik zal de mensen angstig maken
zodat ze rondgaan als blinden,
want tegen JHWH hebben zij gezondigd,
hun bloed wordt vergoten als (was het maar) stof,
hun vlees [weggeworpen] als (was het maar) drek.
18Hun zilver noch hun goud zal hen kunnen redden
op de dag der verbolgenheid van JHWH,
in het vuur van zijn hartstocht
zal heel de aarde worden verteerd;
want het einde dat hij bewerkt — ja, verbijsterend zal dat zijn
voor alle bewoners van de aarde.
Noten
1Het laatste Hebreeuwse woord van dit vers heeft iets weg van het woord dat we eerder met "donkerte" vertaalden. Het wordt nogal eens weergegeven met "dichte duisternis" (zie Ex.20,21 en 1 Kon. 8,12). Maar we benutten de 'correspondentie' met "donkerte".

Afdrukken | vertaling door mazbo | bij 10e zondag van de herfst of Gedachtenis van gestorvenen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Sef. 1,14-18 De grote dag van JHWH, Sef. 1,14-18
Deze site heeft 262 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 367; Colofon