aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 60,17-22
17In plaats van koper breng ik goud binnen
in plaats van ijzer breng ik zilver
in plaats van hout koper
in plaats van stenen ijzer.
Als overheid stel ik over je aan: Vrede
als je "drijvers": Gerechtigheid.
18Er zal niet maar van geweld gehoord worden in je land
of van verwoesting en verderf in je gebied.
Je muur zul noemen: Bevrijding
en je poorten: Lofzegging.
19Voor jou hoeft de zon er niet meer te zijn
tot licht overdag;
en tot schijnsel
hoeft de maan je niet bij te lichten
want voor jou zal JHWH er zijn, tot eeuwig licht
je god zal je tot luister zijn.
20Ondergaan zal je zon niet meer
je maan zal niet meer afnemen.
want voor jou zal JHWH tot eeuwig licht zijn.
Voleindigd zijn de dagen van je rouw.
21Je volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan
voor eeuwig zullen de aarde beërven:
Een twijg, geplant1 , als een werk van mijn handen
voor luister bestemd.
22De kleinste zal worden tot een duizendtal
de geringste tot een sterke natie.
Ik zelf, JHWH
ik zal, als het ogenblik daar is
het snel volvoeren.
Noten
1Emendatie, vgl krit. app.

Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 30 Nov 1999 00:00:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 60,17-22 , Jes. 60,17-22 , Jes. 60,17-22 , Jes. 60,17-22 , Jes. 60,17-22 , Jes. 60,17-22 , Jes. 60,17-22 , Jes. 60,17-22 , Jes. 60,1-22
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 457; Colofon