aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van de herfst, 25 oktober 2009
Jesaja 59,9-19
Vertaling
9Daarom blijft het recht vér van ons
en bereikt ons de gerechtigheid niet.
Wij wachten op licht, maar er is duisternis!
op stralende [helderheid], [maar] we wandelen in donkerte.
10We tasten als blinden langs de muur
als zonder ogen, zo tasten we [rond]
we struikelen in de middag als was er schemering
in welgedaanheid1 zijn we als doden.
11We brommen allemaal als beren
als koerende duiven zo koeren we.
We wachten op recht, maar het is er niet
op bevrijding, maar die blijft vér van ons.
12Onze rebellie die is er ruimschoots tegenover u
onze zonden getuigen tegen ons.
Ja, van onze rebellie zijn we ons bewust
en van onze ongerechtigheden weten we:
13Rebels JHWH verloochenen!
Terugvallen, weg van achter onze god
en het oproepen tot verdrukking en ontsporing!
Zwanger van, en zwammend vanuit het hart: woorden van leugen!
14Teruggedrongen is het recht
gerechtigheid is vér weg komen te staan.
De trouw struikelt op straat
oprechtheid kan maar niet [binnen] komen!
15Zo raakt de trouw vermist
en wie week van het kwade wordt uitgeplunderd.
Maar JHWH zag het
en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was.
16Hij zag dat er niemand was
en hij was ontzet dat er niemand tussenbeide kwam.
Dus moest zijn eigen arm hem vrije baan geven
zijn eigen gerechtigheid, die moest hem ondersteunen.
17Hij kleedde zich met gerechtigheid als met een pantser
de helm der vrijheid op zijn hoofd.
Hij kleedde zich met wraakgewaden als kleding
hij sloeg naijver om als een mantel.
18Naar wat er volvoerd is
daarnaar vergeldt hij
razernij over zijn tegenstanders
volvoerd over zijn vijanden.
Tot aan de kustlanden vergeldt hij
wat is volvoerd.
19Dan vreest men de naam JHWH in het avondland
zijn glorie waar de zon stralend opkomt.
Want het komt als een beek in de [berg]engte
die wordt voortgejaagd door de adem van JHWH.
Noten
1Onverklaard woord, wellicht samenhangend met de stam sj-m-n.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 6e zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 59,9-19 [OT] , Jes. 59,9-19 [OT] , Jes. 59,9-19 [OT]

6e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 59,9-19 [OT]
Mar. 10,46-52 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon