aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van de herfst, 4 oktober 2009
Maleachi 2,10-16
Vertaling
10Hebben wij niet allen één vader?1
Heeft niet één god ons geschapen?
Waarom behandelen wij elkaar [dan] trouweloos
zo het verbond van onze vaderen ontwijdend?
11Juda heeft trouweloos gehandeld
er werd iets gruwelijks bedreven in Israël en in Jeruzalem
want Juda heeft het heilige van JHWH ontwijd
dat hij liefheeft
en heeft de dochter van een god die je niet kent tot vrouw genomen.
12JHWH zal de man die dat doet
degene die om het wachtwoord vraagt2 en degene die antwoordt
ook degene die een offer brengt aan JHWH van de legerscharen
afsnijden van Jakobs tenten.
13En een tweede dat jullie doen is dit:
het altaar van JHWH bedekken met tranen
met wenen en kreunen
omdat hij zich niet meer tot het offer wendt
en [dat] met welgevallen uit jullie hand aanneemt.
14Jullie zeggen:
Waarom?
Omdat JHWH getuige is geweest
bij het huwelijk van jou en de vrouw van je jeugd
tegenover wie jij trouweloos gehandeld hebt
terwijl zij [toch] je levensgezellin en de vrouw van je verbond is.
15En niet één zou [zoiets] hebben gedaan
had hij een rest van verstand.
En wat zoekt die ene?
Nageslacht van god.
Jullie moeten je verstand gebruiken
tegenover de vrouw van je jeugd moet je3 niet trouweloos handelen.
16Want hij haat wegzenden
zegt JHWH de god van Israël
en [hem] die de kleren van het geweld aandoet
zegt JHWH van de legermachten.
Jullie moeten je verstand gebruiken
en niet trouweloos handelen.
Noten
1Ook mogelijk is de vertaling: 'Is er niet één vader voor ons allen?'
2Letterlijk: ‘degene die waakt', ‘wachter is'.
3I.p.v. 3e ps. mannelijk enkelv. van de tekst is o.g.v. de context gekozen voor 2e ps. mannelijk enkelv.
Afdrukken | vertaling door mazbo | bij 3e zondag van de herfst
Laatste wijziging 22 Sep 2009 20:51:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mal. 2,10-16 [OT] Hebben wij niet allen één vader?, Mal. 2,10-16 [OT] , Mal. 2,10-16 [OT] , Mal. 2,10-16 [OT] , Mal. 2,10-16 [OT]

3e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mal. 2,10-16 [OT]
Mar. 10,1-16 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2065; Colofon