aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van de herfst, 20 september 2009
Marcus 9,30-37
Inleiding
De laatste aankondiging van het komende sterven van Jezus. En de discipelen krijgen er woorden over wie de belangrijkste van hen is.
Vertaling
30Vandaar weggaand,
trokken zij door Galilea.
Hij wilde niet dat iemand het wist.
31Want hij onderwees1 zijn leerlingen
en zei tegen hen:
de zoon van de mens2 wordt overgeleverd
in de handen van de mensen,
zij zullen hem doden,
en eenmaal gedood
zal hij na drie dagen opstaan.
32Zij echter begrepen3 dit woord niet
en zij vreesden hem te vragen.
33Zij kwamen in Kapernaüm aan ,
en in het huis gekomen
vroeg hij hen:
waarover overlegden4 jullie onderweg?
34Maar zij zwegen;
want zij hadden onderweg woorden5 gehad
wie de meeste zou zijn.
35Toen hij zat
riep hij de twaalf
en zegt tegen hen
indien iemand de eerste wil zijn,
zal hij van allen de laatste zijn
en van allen de dienaar.
36Hij haalde er een kind bij,
plaatste het in hun midden,
nam het in de armen6
en zei tegen hen:
37al wie een van zulke kinderen ontvangt
in mijn naam,
ontvangt mij;  
en al wie mij ontvangt,
ontvangt niet mij,
maar hem die mij heeft gezonden.
Noten
1heel mooi in De Naardense Bijbel en de Willibrord vertaald: was bezig onderricht te geven/te onderwijzen
2gewijzigd na de terechte opmerking van Harry Pals
3naar grondbetekenis: niet weten, onkundig zijn
4letterlijk: discussiëren, woorden hebben, overwegen, redeneren
5in het grieks hetzelfde woord als het 'overleggen' in het vorige vers
6zelfs letterlijk: knuffelen
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 1e zondag van de herfst
Laatste wijziging 18 Sep 2009 10:44:49
Reacties:
jaap goorhuis: Het lijkt mij een goede vertaling, maar is het nodig steeds het Griekse 'kai' te vertalen? In het Nederlands is dat erg lelijk en het voegt m.i. niets toe. Ik zou voorstellen om kai niet te vertalen op de volgende plaatsen: 30, eerste en tweede kai; 31, tweede kai; 33, eerste kai; 35, eerste kai; 36, eerste kai.
Jaap Goorhuis. [2009-09-15 10:05:28]
Kees Meijer: Helemaal mee eens. Maar ja, ik heb geprobeerd bij de grondtekst te blijven, en dan loop je er iedere keer tegenaan. Zal er over nadenken. [2009-09-15 10:21:55]
harrypals: een enkele kanttekening [2009-09-15 10:18:28]
een heldere, nauwkeurige vertaling;
enkele kleinigheden:
vs. 31 : er staat 'zoon van de mens' — dus enkelvoud,de vertaling 'mensenzoon' zou kunnen
vs. 31 : 'in de handen van mensen', geen lidwoord, dus onbepaald; kan in het Nederlands ook wel
vss. 33.34 : mooi 'woorden hebben', er staat nog bij 'tegen (met) elkaar' en jammer dat de concordantie met 'overleggen' verdwijnt; maar daar heb ik geen suggestie voor
vs. 37 'al wie' (2 x) — ik zou gewoon zeggen 'wie', is eenvoudiger en kan het Grieks ook weergeven, en er staat tenslotte geen vorm van 'pas'
Kees Meijer: een enkele kanttekening [2009-09-15 10:29:36]
Voor 'al wie' als vertaling gekozen om de — tweemaal gebruikte — constructie 'hos an' recht te doen. Je kunt er voor kiezen om dat 'an' niet te vertalen; kan ook goed want het is eigenlijk onvertaalbaar.
En het niet concordant vertalen van 'woorden hebben' en 'overleggen' was bewust gekozen, om iets van de betekenisrijkdom van het griekse woord aan te geven. En dan in deze volgorde: een climax — voor mijn gevoel.

Andere vertalingen: Mar. 9,30-37 [Evangelie] De tweede lijdensaankondiging, Mar. 9,30-37 [Evangelie] De grootste moet de minste (durven) zijn., Mar. 9,30-37 [Evangelie]

1e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 13,1-6 [OT]
Mar. 9,30-37 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1353; Colofon