aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van de herfst, 1 oktober 2006
Marcus 9,38-50
Verleiding tot zonde
Vertaling
38Johannes zei tegen hem:
Meester, wij hebben iemand gezien
die in uw naam boze geesten uitdreef
en wij trachtten het hem te beletten,
omdat hij ons niet volgde.
39Maar Jezus zei:
Belet het hem niet,
want er is niemand die een wonder zal doen
in mijn naam
en kort daarna kwaad van mij zal kunnen spreken.
Want wie niet tegen ons is, is vóór ons.
41Wie jullie een beker water te drinken geeft
omdat1 jullie bij Christus horen,
voorwaar, ik zeg jullie,
dat hem zijn loon zeker niet zal ontgaan.
42En wie één van deze gering geachten die in mij geloven
tot zonde verleidt, zou beter afzijn
als hem een molensteen om zijn hals was gedaan
en hij in de zee was geworpen.
43En als je hand je tot zonde verleidt,
hak hem af!
Het is beter dat je verminkt ingaat tot het leven
dan dat je met twee handen afdaalt in de Gehenna,
in het onblusbare vuur.
452 En als je voet je tot zonde verleidt,
hak hem af!
Het is beter dat je kreupel ingaat tot het leven
dan dat je met twee voeten in de Gehenna geworpen wordt.
473 En als je oog je tot zonde verleidt,
ruk het uit!
Het is beter met één oog in te gaan
in het koninkrijk van God,
dan dat je met twee ogen in de Gehenna geworpen wordt,
48waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgaat4 .
49Want ieder zal met zout gezouten worden.
50Het zout is iets goeds!
Als het zout echter zijn kracht tot zouten verliest,
waarmee zullen jullie het zijn zoutkracht weergeven?
Jullie moeten zout in je zelf hebben
en onder elkaar vrede bewaren.
Noten
1ἐν ὀνόματι, ὅτι, op grond van het feit dat...
2Enkele hss hebben hier: 44 'waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgaat', zie vs 48
3Zie voor vs 46 noot 2.
4Citaat uit Jes. 66,24.
Afdrukken | vertaling door Soeting | bij Tweede zondag van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:37:10
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen bij de vertaling van Markus [2006-09-27 15:50:45]
38 daimonia — waarom niet gewoon 'demonen' vertaald? of 'bezetenheden' (Naastepad)
38/42/45/47 (ek)ballo — de concordantie heeft een zeker belang, om de samenhang van 38-40 en 42-48 aan te geven: de demon kan je eigen oog zijn!, enz.
41 ik zou hier 'gar' wel vertalen, parallel met 40, om de doorgaande lijn aan te geven
41 het woord 'onoma' weer laten klinken? vanwege het verband met 38 en 39; NB: 'in naam daarvan dat...'
42vv. 'skandalizo' — ik geef (met NB) voorkeur aan 'laten struikelen', beter dan het beladen woord 'zonde' (als het daarom ging, zou Markus dat woord dan niet gebruiken?)  
43 is er parallel mogelijk tussen 'ingaan tot het leven' en 'afgaan/neergaan naar de Gehenna'? (zo Monshouwer)
49 'vuur' i.p.v. 'zout'
50 waarom niet wat dichter bij het grieks? : 'maar als het zout zouteloos wordt, waarmee zul/moet je het dan kruiden'  

Harry Pals
Doesburg
Soeting: enkele kanttekeningen bij de vertaling van Markus [2017-10-06 11:18:47]
Harry,
Jij hebt geschiedenis gemaakt! Je bent de eerste die reageert op een vertaling, en hoe! Je opmerkingen zijn heel waardevol. Van harte bedankt.
Toch heb ik, zoals je ziet, slechts enkele van je opmerkingen verdisconteerd. Ze zijn ter zake, maar ieder heeft nu eenmaal zijn eigen stijl(gevoel). Volgens mij kun je niet gooien met geesten; geesten kun je alleen uitdrijven.
Ik zou al jouw opmerkingen in de preek kunnen gebruiken, áls ik er nog eens over zou preken.
Hartelijke groeten,
Adriaan.

Andere vertalingen: Mar. 9,38-50 [Evangelie] Groot en klein, Mar. 9,38-50 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 9,38-50 [Commentaar] Hak hem af!

Tweede zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 9,38-50 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 966; Colofon