aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e zondag van de zomer, 30 augustus 2009
Jesaja 52,1-15
Vertaling
1Ontwaak, ontwaak,
kleed je in kracht, Sion!
Kleed je in je prachtgewaden,
Jeruzalem, jij stad van het heiligdom!
Want voortaan komt er in jou niet meer binnen
een onbesnedene of een onreine.
2Schud het stof van je af,
sta op, jij gevangengenomen Jeruzalem,
maak ze los, die banden om je hals,
gevangene, dochter Sion!
3Want zo zegt JHWH:
Jullie zijn verkocht voor niets
en jullie zullen losgekocht worden zonder zilvergeld.
4Want zo zegt Mijn Heer, JHWH:
Naar Egypte daalde mijn volk af in het verleden
om daar als vreemdeling te verkeren;
Assyrië heeft het zonder reden verdrukt.
5Maar nu,
wat tref ik hier aan?
— uitspraak van JHWH
Ja voor niets is mijn volk meegenomen;
zijn overheersers, ze tieren!
— uitspraak van JHWH
en voortdurend, de hele dag,
wordt mijn Naam gelasterd.
6Daarom zal mijn volk mijn Naam kennen,
daarom, op die dag,
dat ik het ben die spreekt:
Hier ben ik!

7Hoe liefelijk zijn op de bergen
de voeten van de vreugdebode,
die laat horen: ‘Vrede!’
die de goede boodschap brengt,  
die laat horen: ‘Bevrijding!’
die tot Sion zegt:
‘Jouw God is als koning aangetreden!’
8Hoor, je wachters verheffen [hun stem].
Hoor, ze jubelen het samen uit,
want ze krijgen oog in oog te zien
hoe JHWH terugkeert naar Sion.
9Barst uit in gejubel, juich tezamen,
jullie puinhopen van Jeruzalem,
want JHWH troost zijn volk,
hij [ver]lost Jeruzalem (vgl 54:5).
10JHWH ontbloot zjn heilige arm
voor de ogen van al de naties.
De einden der aarde
zien de bevrijdingsdaad van JHWH.

11Neem de wijk, neem de wijk!
Trek weg vandaar!
Raak het onreine niet aan!
Trek weg uit haar midden, reinig je,
jullie die de [tempel]vaten draagt.
12Je hoeft niet overhaast uit te trekken,
je hoeft niet als op de vlucht weg te gaan,
want JHWH gaat voor jullie uit
en de je achterhoede is Israëls God.

13Zie mijn knecht zal voorspoedig zijn,
hij zal stijgen, gedragen worden en zeer hoog zijn.  
14Zoals velen  over (je/) hem verbijsterd waren
— zo onmenselijk geschonden was zijn aanzien,
zijn gestalte niet als van mensenkinderen –
15zo zal hij vele naties in verwarring brengen,
koningen zullen over hem hun mond houden,
want zij aan wie niets verteld was,
zien
en wie niets hadden gehoord
begrijpen het.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 11e zondag van de zomer
Laatste wijziging 24 Aug 2009 14:43:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 52,1-6 [OT] Wordt wakker!, Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] JHWH troost zijn volk, Jes. 52,7-10 [OT] De vreugdebode, Jes. 52,13-15 [OT] , Jes. 52,13-15 [OT-alt] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,1-6 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,12-15 [OT] , Jes. 52,13-15 [OT] , Jes. 52,13-15 [OT] , Jes. 52,13-15 [OT-alt] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,13-15 [OT] , Jes. 52,1-6 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,9-11 [OT] , Jes. 52,1-15 [OT] , Jes. 52,1-6 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT]

11e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 8,20-23 [OT]
Mar. 8,22-26 [Evangelie]
Jes. 52,1-15 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 871; Colofon