aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e zondag van de zomer, 30 augustus 2009
Marcus 8,22-26
helder zicht
Inleiding
Een perikoop vol raadsels in telegramstijl, in structuur sterk gelijkend op Mc.7:31-37. Bethsaida (huis van de vangst) is als reisdoel reeds in 6:45 aangegeven. De aanzienlijke vertraging heeft blijkbaar te maken met falend gezichtsvermogen, met name veraf. Vanuit het oogpunt van de Messias hoeven mensen niet als wandelende bomen — metafoor voor de vromen in Israel, Ps. 1 ? —
beschouwd te worden. Van die perpectiefverkorting worden de volgelingen op weg naar het eschaton —Bethsaida — uiteindelijk genezen.
Vertaling
22Dan komen ze te Bethsaida!
Daar brengen ze een blinde tot hem
met het verzoek om hem aan te raken.
23En de blinde bij de hand nemend
bracht hij hem buiten het dorp,
en terwijl hij in zijn gezicht spoog,
en hem de handen oplegde,
24bevroeg hij hem, of hij wat zag.
Toen hij de ogen opsloeg, zei hij:
Ik kijk naar de mensen,
want ik zie ze als bomen wandelen.
25Vervolgens legde hij opnieuw de handen op zijn ogen.
Nu had hij scherp zicht,
hij was hersteld
26en ging ook in de verte alles helder zien.
Hij zond hem heen naar zijn huis, en zei,
dat hij het dorp niet zou binnen gaan.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 11e zondag van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 18:33:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 8,22-26 [Evangelie] , Mar. 8,22-26 [Evangelie] Blind, Mar. 8,22-26 [Evangelie] De blinde bij Bethsaïda

11e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 8,20-23 [OT]
Mar. 8,22-26 [Evangelie]
Jes. 52,1-15 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 604; Colofon