aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Zacharia 8,20-23
20Zo zegt JHWH der machten:
Opnieuw zullen er volken komen
en ingezetenen van vele steden;
21en (de) ingezetenen van de ene (stad)
zullen naar de andere gaan en zeggen:
Laten wij gaan om mild te stemmen
het aangezicht van JHWH,
om JHWH der machten te zoeken;
ook ik wil meegaan.
22Vele volken en sterke naties zullen komen
om JHWH der machten te zoeken
in Jeruzalem:
om (er) het aangezicht van JHWH mild te stemmen.
23Zo zegt JHWH der machten:
In die dagen (zal het geschieden)
dat tien mannen uit naties van allerlei talen zullen toegrijpen —
ze grijpen een Judeese man vast bij de zoom van zijn kleed en zeggen:
Met jullie willen wij meegaan,
want wij hebben gehoord
dat God met jullie is.

Afdrukken | vertaling door bennefesj | bij 11e zondag van de zomer
Laatste wijziging 24 Aug 2009 15:06:46
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Zach. 8,20-23 De slip van de mantel van een Joodse man, Zach. 8,20-23 , Zach. 8,20-23 , Zach. 8,20-23 , Zach. 8,1-23
Commentaar: Zach. 8,18-23 Feesten doe je niet alleen
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 416; Colofon