aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Marcus 7,24-30 Onder de tafel...
In overeenstemming met de parabel(7:17)die Jezus zijn leerlingen zojuist heeft uitgelegd, dat niets wat van buiten komt de mens onrein kan maken, vertrekt hij nu ook daadwerkelijk naar het heidense buitengebied. Ook hier staat een toekomst op het spel(vgl. Mc.5:21 e.v.)en de messiaanse bevrijding laat zich ook daar niet verborgen houden. En waar het eertgeboorterecht van Israel wordt erkend, eten kinderen en hondjes niettemin hetzelfde brood.
Marcus 7:24-31

24Vandaar stond hij op
en vertrok naar het gebied van Tyrus.
Hij ging er een huis binnen,
omdat hij door niemand gekend wilde worden,
25en toch kón hij zich niet verborgen houden.
Maar dadelijk hoorde een vrouw over hem,
welke een dochtertje met een onreine geest had.
Zij kwam en viel aan zijn voeten neer.
26De vrouw was een Griekse,
van geboorte een Syro-fenicische.
En zij vroeg hem
om de demon uit haar dochter te verdrijven.
27Hij zei tot haar:
laat eerst de kinderen verzadigd worden.
Want het is niet goed
om het brood van de kinderen te nemen
en het aan de hondjes te voeren.
28Maar zij antwoordde en zegt tot hem:
Ja, Heer, ook de hondjes eten toch onder de tafel
van de kruimels van de kinderen?
29Toen zei hij tot haar:
omwille van dit woord, ga heen,
de demon is van je dochter uitgegaan.
30En zij vertrok naar haar huis
en vond het kind,
op bed gelegd
en de demon uitgegaan.

Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij 8e zondag van de zomer
Laatste wijziging 17 Jul 2009 19:42:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 7,24-30 , Mar. 7,24-30 geloof over de grenzen, Mar. 7,24-30
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 102; Colofon