aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag van de zomer, 12 juli 2009
Marcus 6,6-13
alleen een staf
Inleiding
Het apostolaat dat nu vanuit de afwijzing door Jezus´ patria ingezet wordt,
blijft alle kenmerken dragen van het Israelitisch herderschap. Zodoende wordt de 23e psalm vervuld. In de totale toewijding aan deze zending zullen nieuwe
huizen opengaan en tevens zal de patria-reflex zich blijven herhalen.
Vertaling
7Al lerende maakte hij een rondgang door de dorpen.
Dan roept hij de twaalven naar zich toe
en begon hen uit te zenden, twee aan twee,
8hij gaf hun volmacht over de onreine geesten
en gebood hun niets mee te nemen onderweg,
dan alleen een staf:                                                    
geen brood, geen ransel, geen kopergeld in de gordel,
9maar de sandalen ondergebonden —
en trek ook geen dubbel onderkleed aan.
10Ook zei hij tot hen:
Het huis waar je binnengaat, blijf daar ook
totdat je vandaar vertrekt,
11en als een plaats jullie ontvangen noch horen wil
reis dan vandaar verder,
en schud het stof van jullie voeten af,
als een getuigenis naar hen.
12En zij vertrokken en verkondigden,
dat zij tot omkeer zouden komen.
Vele demonen wierpen zij uit
13en vele zwakkeren zalfden ze met olie
en genazen hen.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e zondag van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 12:09:41
Reacties:
jaap goorhuis: Mooie vertaling! Een opmerking/vraag: zou vers 13 niet vertaald moeten worden met: en zij genazen hen? [2009-07-08 07:15:54]

Andere vertalingen: Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] ergernis of verwondering, Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie]

4e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 12,1-21 [NT-alt]
Mar. 6,6-13 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 964; Colofon