aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van de zomer, 28 juni 2009
Romeinen 9,1-16
Inleiding
Weer een wat vrijere vertaling van dit gedeelte, bestemd voor de kerkdienst. Ik heb intensief geraadpleegd de NBV, de Naardense Bijbel en de precieze vertaling en uitleg van dr. Pieter K. Baaij 'Israel en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9-11' (Heerenveen, 2003)
Ik begin bij 8 : 39b — om het verband waarin Paulus schrijft mee te laten klinken.
Vertaling
39.... geen enkel schepsel zal ons kunnen scheiden
van Gods liefde die (gebleken) is in Christus Jezus onze Heer.
1Waarheid spreek ik, in (de verbondenheid met) Christus,
ik lieg niet –
mijn geweten getuigt samen met mij
in (de verbondenheid met) de heilige Geest:
2er is voor mij een groot verdriet en een onophoudelijke pijn
in mijn hart.
3Want ik wenste zelf wel vervloekt te zijn,
weg van de Christus,
voor mijn broeders-en-zusters, mijn verwanten naar het vlees;
4zij zijn Israelieten,
bij hen hoort dat ze kind (van God) zijn en (God) eer geven,
de verbondssluitingen, de wetgeving,
de eredienst, de beloften zijn van hen,
5bij hen horen de vaders-en-moeders,
uit hen komt ook de Christus – naar het vlees —,
hij die is bij allen,
God gezegend tot in alle eeuwen, amen.

6Maar het is toch niet zo
dat het woord van deze God is uitgevallen...!
Want zo is het:
niet allen die uit Israël zijn – niet die zijn Israël!
7En niet omdat zij ‘zaad van Abraham’ zijn,
zijn ze allemaal (zijn) kinderen,
maar:
in Isaak zal voor jou zaad geroepen worden!1
8Dat wil zeggen:
niet de kinderen van het vlees – niet die zijn Gods kinderen,
maar de kinderen van de belofte worden als zaad gerekend –
9want dit was het woord van de belofte:
omstreeks deze tijd zal Ik komen
en zal er voor deze Sarai een zoon zijn”2 .
10En dat niet alleen,
maar ook met Rebekka was het zo,
toen ze met één (man) had geslapen – Isaak onze vader.
11Want toen (de twee kinderen) nog niet geboren waren
en nog niets goeds of verkeerds hadden gedaan,
12werd al tegen haar gezegd:
De grote zal de kleine dienen —3
11zodat Gods voorkeur (van kracht) zou blijven
op grond daarvan dat Hij kiest,
12niet op grond van werken maar van Hem die roept –
13zoals er geschreven is:
Deze Jakob heb ik liefgehad,
maar deze Esau gehaat4 .
14Wat zullen we dan zeggen?
Er is toch geen onrecht bij God?
Nee, zeker niet!
15Hij zegt immers tegen Mozes:
Ik zal genadig zijn5
wie Ik maar genadig ben,
en Ik zal barmhartig zijn6
voor wie Ik maar barmhartig ben!7
16Daarom dus:
het gaat niet om wie wil,
niet om wie draaft,
maar om God die genadig is...
Noten
1Gen. 21:12
2Gen. 18:10,14
3Gen. 25:23
4Cf. Maleachi 1:2-3
5ἐλεέω is in LXX vertaling van חָנַן
6οἰκτείρω is in LXX vertaling van רָחַם
7Ex. 33:19
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e zondag van de zomer
Laatste wijziging 27 Jan 2021 20:55:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 9,1-5 [Epistel]

2e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 3,25-26 [OT]
Jes. 4,1-6 [OT]
Mar. 5,21-43 [Evangelie]
Rom. 9,1-16 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 577; Colofon