aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van de zomer, 21 juni 2009
Romeinen 8,31-39
Vertaling
31Wat zullen wij daarover zeggen?
Indien God voor ons is, wie is dan tegen ons?
32Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard,
maar hem heeft prijsgegeven voor ons allen,
hoe zal Hij niet met hem
het alles aan ons schenken?
33Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen?
God is degene die rechtvaardig maakt.
34Wie veroordeelt?
Christus (Jezus) die gestorven is,
meer nog: die opgewekt is,
die bovendien aan de rechterhand van God is,
die ook voor ons pleit.
35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, benauwing, vervolging,
honger, naakheid, gevaar of het zwaard?
36Zoals geschreven staat:
‘Wegens U worden wij de de ganse dag gedood.
Wij worden beschouwd als schapen voor de slacht’.
37Maar in dat alles zijn wij volkomen overwinnaars,
door hem die ons heeft liefgehad.
38Want ik ben er zeker van dat dood noch leven,
engelen noch overheden,
noch tegenwoordige, noch toekomstige,
noch machten,
39noch hoogte, noch diepte,
noch enig ander schepsel,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die is in Christus Jezus, onze Heer.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 1e zondag van de zomer
Laatste wijziging 20 Jun 2009 13:36:41
Reacties:
harrypals: vrijere vertaling [2009-06-19 16:03:45]
Ik heb weer een wat vrijere vertaling gemaakt (m.b.v. NB en NBV). In de aantekeningen er onder wordt wel duidelijk waar deze vertaling afwijkt van die van Jaap Goorhuis.
Romeinen 8 : 31 – 39
31Wat zullen we hier nog bij zeggen?
Als God vóór ons is, wie is dan tegen ons?
32Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard,
maar hem voor ons allen prijsgegeven –
zal Hij dan niet ook mét hem
dat alles genadig aan ons schenken?!
33Wie zal iets inbrengen tegen Gods uitverkorenen?
Als God recht doet,
34wie veroordeelt dan...?!
Christus Jezus, die doodgegaan is,
wat meer is: opgewekt [weg bij de doden]!,
die bovendien aan de rechterhand van God is —
die is het die voor ons opkomt...!
35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Onderdrukking, benauwdheid of vervolging,
honger of naaktheid,
gevaar of het zwaard?
36Het is zoals geschreven staat
“Om U worden wij de hele dag gedood,
wij worden beschouwd als schapen voor de slacht...”
[ps. 44 : 23]
37Maar in dat alles zijn wij superoverwinnaars,
door hem die van ons hield.
38Want ik ben ervan overtuigd geraakt
dat dood noch leven, engelen noch overheden,
noch tegenwoordige noch toekomstige machten,
39noch hoogte noch diepte
noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van Gods liefde,
die (gebleken) is in Christus Jezus onze Heer.

Bij de vertaling:

31‘pros’ – niet ‘over’ (NBV) maar ‘bij’
32eig. uitloper van vs. 31: ‘die God die voor ons is..., die
heeft zelfs...’
322e helft overtreft 1e helft: ‘met hem’ en ‘dat alles’ en
‘genadig schenken’ (hierin ‘charis’)
33 ‘enkalein’ actief, met beweging, lijfelijk vertalen:
‘inbrengen’
33/34 ik neem33b en 34a bij elkaar, 2 termen uit
rechtswereld; Barth en NB zetten aan het van 33 en 34 vraagtekens
34’doodgegaan’ vanw. verbinding met vs. 36 citaat
‘gedood’, de martelaarservaring van Israel
34zowel Sinaïticus als Alexandrinus hebben ‘ek nekroon’
34’entunchanein’ (id. 27 over Geest) werkwoord van beweging, weer lijfelijk
35‘wie zal ons scheiden..’ en niet ‘wat...’ (NBV), leest ak vooruit
38 ‘van overtuigd geraakt’ – het proces klinkt nog mee


Andere vertalingen: Rom. 8,31-39 [Epistel]

1e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 4,35-41 [Evangelie]
Rom. 8,31-39 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2042; Colofon