aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van de zomer, 21 juni 2009
Marcus 4,35-41
Slapend op het hoofdkussen...
Inleiding
Na de parabels van het geduldige zaad op de aarde, volgt de heftige storm op zee,ook als zinnebeeld van de weg die Jezus´ koninklijk woord gaat, nu naar de overkant van de heidenwereld. Niettemin reist dit woord ook ditmaal slapende.
Zo ligt het bij de steven op het hoofdkussen, d.w.z. zoals de dromende Jacob
onder een open hemel (Beth-El) met zicht op het beloofde land.(Gen.28:10 e.v.)
Vertaling
35Als het op die dag avond geworden is, zegt hij:
36laten wij oversteken naar de overkant.
De menigte achterlatend, namen ze hem aan boord op,
zoals hij in het schip was.
En ook andere schepen waren met hem.
37Toen kwam er een grote wervelstorm opzetten,
en de golven wierpen zich in het schip,
zodat het schip al vol liep.
38En zelf was hij bij de steven
en lag op het hoofdkussen te slapen.
En ze wekten hem en zeiden tot hem:
39Leermeester, trekt u zich er niets van aan
dat wij vergaan?
Toen hij opgewekt was,
bestrafte hij de wind en zei tot de zee:
Zwijg, houd je bek!
En de wind werd moe
40en er ontstond grote kalmte.
En hij zei tot hen:
waarom zijn jullie zo beangst?
41Hoezo, hebben jullie dan geen geloof?
En zij vreesden met grote vrees en zeiden tot elkaar:
wie is deze toch,
dat ook de wind en de zee hem gehoorzamen?
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e zondag van de zomer
Laatste wijziging 16 Jun 2015 22:21:19
Reacties:
Machteld van Woerden: Eens met de vertaling.
Liever vertaal ik pistis (vs. 40)met vertrouwen, dan met geloof, maar dat is een kwestie van smaak.
Om 'houd je bek' (vs. 39)moest ik wel glimlachen; het is geheel conform de tekst, maar zeg je het zo vanaf de kansel?
Machteld [2009-06-17 14:14:54]

Andere vertalingen: Mar. 4,24-41 [Evangelie] op de aarde gezaaid, Mar. 4,35-41 [Evangelie] Geloof tegenover angst, Mar. 4,35-41 [Evangelie]

1e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 4,35-41 [Evangelie]
Rom. 8,31-39 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2060; Colofon