aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 7 juni 2009
Romeinen 8,1-17
Inleiding
een vrije bewerking van deze passage uit Paulus' brief, pogend de doorgaande lijn weer te geven — m.b.v. de Naardense Bijbel en de NBV
Vertaling
1Zij die ‘in Christus Jezus’ zijn
hoeven zich dus niet veroordeeld te voelen
door hun afhankelijkheid van de macht van de zonde.
2Want de wet van de Geest
— van het leven in verbondenheid met Christus Jezus –
heeft je vrijgemaakt
van de wet van de zonde, van de dood.
3Voor de aloude wet was dat onmogelijk,
die liep stuk op de zwakheid van het vlees –
toen heeft God zijn eigen zoon gestuurd,
die werd net zo als het vlees met die zonde,
en zo heeft Hij het oordeel voltrokken
over de zonde in het vlees.
5Want zij die volgens het vlees leven
streven naar wat hoort bij het vlees,
maar zij die volgens de geest leven
streven naar wat hoort bij de geest.
6Want het streven van het vlees is: dood,
maar het streven van de geest: leven en vrede.
7Daarom staat het streven van het vlees
vijandig tegenover God,
het onderwerpt zich niet aan de wet van God,
en dat kán het ook niet:
8zij die ‘in het vlees’ zijn
kunnen God geen plezier geven.
9Maar jullie –
jullie zijn niet ‘in het vlees’,
maar ‘in de Geest’,
omdat Gods geest ‘in jullie’ woont;
maar als iemand Christus’ geest niet heeft —
die is niet van hem.
10Maar als Christus ‘in jullie’ is,
is het lichaam wel dood
— door zonde —,
maar is de geest een en al leven
— omdat God je tot rechtvaardigen gemaakt heeft.
11Als de Geest van God
die Jezus opgewekt heeft
– weg van de doden —,
‘in jullie’ woont,
zal die ook jullie sterfelijke lichamen levend maken
door zijn Geest die ‘in jullie’ inwoont.
14Allen die zich door Gods Geest laten leiden
zijn zonen-en-dochters van God.
15Want jullie hebben niet een geest van slavernij ontvangen,
om opnieuw in vrees te leven,
maar jullie hebben een geest ontvangen
waarin jullie dochters-en-zonen zijn,
door wie wij het uitroepen: Abba!, Vader!
16Die Geest zelf getuigt met onze eigen geest mee
dat wij kinderen van God zijn.
17Maar als we kinderen zijn,
dan ook erfgenamen:
erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus,
omdat we met hem lijden
om ook met hem eer te ontvangen..
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Trinitatis
Laatste wijziging 27 Jan 2021 16:42:14
Reacties:
jaap goorhuis: Dit is een buitengewoon lastige tekst, zowel het Grieks, maar ook inhoudelijk.
Harry doet een goede poging om hem in de liturgie te laten funktioneren. [2009-06-05 07:20:54]

Andere vertalingen: Rom. 8,12-17 [Epistel] , Rom. 8,1-6 [Epistel] De wet van de Geest die vrijmaakt tot leven..

Trinitatis - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 3,1-6 [OT]
Rom. 8,1-17 [NT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 238; Colofon