aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Aswoensdag | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Ezechiël 36,24-28
24Ik zal jullie meenemen uit de naties
en je verzamelen uit alle landen
en jullie brengen naar je eigen [akker]grond.
25Ik sprenkel rein water over jullie heen
en [zo] worden jullie gereinigd van al jullie verontreiniging
en van al jullie schijtgoden zal ik je reinigen,
26Ik geef jullie een nieuw hart,
een nieuwe geest zal ik in jullie binnenste geven.
Ik verwijder het hart van steen uit jullie [vlees]lijf1
en ik geef je een een hart van vlees.
27Mijn geest geef ik in jullie binnenste
en ik maak dat je naar mijn wetten wandelt,
mijn rechtsregels bewaart en doet.
28Jullie zullen wonen in het land
dat ik je vaderen gegeven heb
en jullie zullen mij tot volk zijn
en ikzelf zal voor jullie tot God zijn.
Noten
1Woord van Marten Toonder.

Afdrukken | vertaling door kad | bij Paaswake
Laatste wijziging 5 Apr 2009 19:58:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 36,24-28 , Ez. 36,24-28 , Ez. 36,24-28 , Ez. 36,24-28
Deze site heeft 253 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 573; Colofon