aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van Pasen, 17 mei 2009
Johannes 15,9-17
Vertaling
9Zoals de vader mij heeft liefgehad, zo heb ook ik jullie liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
10Wanneer jullie mijn geboden bewaren,
dan blijf je in mijn liefde,
zoals ik de geboden van mijn vader bewaard heb
en in zijn liefde blijf.
11Deze dingen heb ik jullie gezegd,
opdat ik mijn vreugde in jullie zal hebben
en opdat jullie vreugde volledig zal zijn.
12Dit is mijn gebod:
dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad.
13Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
14Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik julie opdraag.
15Ik noem jullie geen slaven meer,
want de slaaf weet niet wat zijn heer doet.
Ik heb jullie vrienden genoemd,
want alles wat ik gehoord heb van mijn vader heb ik jullie doen weten.
16Niet jullie hebben mij uitgekozen,
maar ik heb jullie uitgekozen
en jullie opgedragen om te gaan
en vrucht te dragen
en jullie vrucht is blijvend,
want wat je de vader ook vraagt in mijn naam,
hij zal het jullie geven.
17Dit draag ik jullie op: hebt elkander lief.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 6e zondag van Pasen
Laatste wijziging 16 Jan 2021 18:14:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

6e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 15,9-17 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 960; Colofon