aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag van Pasen, 10 mei 2009
Johannes 15,1-8
Inleiding
Liefde is een belangrijk woord in deze hoofdstukken van Johannes. 'Hebt elkaar lief', als het nieuwe gebod (13, 31-35). Liefde voor Jezus uit zich in het doen van de geboden (14,15-24). Liefde als een wijze van leven. Hier opnieuw verbeeld in de wijnstok met de ranken, die al dan niet vrucht dragen.
Vertaling
1Ik ben de ware wijnstok
en mijn vader is de landman.
2Elke wijnrank aan mij die geen vrucht draagt,
die neemt hij weg
en elke die wel vrucht draagt,
reinigt hij1
opdat die meer vrucht draagt.
3Jullie zijn reeds gereinigd door het woord
dat ik tot jullie heb gesproken.
4Blijf in mij2
zoals ik in jullie;3
zoals de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen,
als hij niet aan de wijnstok blijft,
zo jullie evenmin,
als je niet in mij blijft.
5Ik ben de wijnstok,
jullie zijn de ranken:
wie met mij blijft, zoals ik met hem,
die draagt veel vrucht;
want los van mij kunnen jullie niets doen.4
6Als iemand niet in mij blijft,
wordt hij weggeworpen zoals de wijnrank, en verdort;
ze verzamelen die,
werpen ze in het vuur
en ze verbranden.
7Als jullie in mij blijven
en mijn woorden in jullie:
wat je wilt,
vraag het
en je zult het krijgen.5
8Daarin wordt mijn vader verheerlijkt
dat jullie veel vrucht dragen
en leerlingen van mij zijn geworden.
Noten
1Zo kun je hier dezelfde vertaling voor καθαίρω gebruiken als in vers 3, zie Oussoren. De NBV vertaalt hier ('snoeit') anders dan in vers 3 ('jullie zijn al rein'.)
2Voel veel voor de vertaling van Oussoren: 'Blijf één met mij'.
3De NBV heeft hier een 'als — dan' patroon: als je dit doet, dan doe ik dat. Mijns inziens gaat het een samen met het ander.
4'geen vrucht maken', Oussoren.
5Niet 'het zal gebeuren', zoals in de NBV, lijkt met te onpersoonlijk.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 5e zondag van Pasen
Laatste wijziging 16 Jan 2021 18:11:55
Reacties:
harrypals: in of 1? [2009-05-05 14:24:39]
De vertaling varieert tussen 'in mij zijn' (vs, 4a) en '1 met mij' (en in vs. 5 'met mij'), afkomstig uit de Naardense Bijbel. 'In mij' blijft dichter bij het beeld van de wijnrank, heeft meer de sfeer van de mystiek aan zich, blijft het geheim bevatten. Beide vertaalbeelden zijn moeilijk te vatten — waarom dan niet vasthouden aan het letterlijke? Dat doet 'zelfs' de NBV, acht dat kennelijk niet onverstaanbaar...
In vs. 5 slot zou ik 'hoti' wel laten klinken in de vertaling: 'want...'

Andere vertalingen: Joh. 15,1-8 [Evangelie]

5e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 15,1-8 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2006; Colofon