aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag van Pasen, 3 mei 2009
Johannes 10,1-21
Inleiding
De aangegeven lezing betreft slechts het gedeelte van Joh. 10:11-16.
Echter wil de perikoop enig recht gedaan worden, dan toch bij voorkeur
een grotere eenheid lezen, waarvan dan 11-16 wel met enig recht als het
hart beschouwd kan worden.
Vertaling
1Amen, amen, ik zeg jullie,
wie de ommuring voor de schapen
niet binnenkomt door de deur,
maar er elders overheen gaat,
die is een dief en een rover.
2Maar wie door de deur binnenkomt
is herder van de schapen.
3Voor deze doet de deurwachter open
en de schapen horen zijn stem
en de eigen schapen roept hij bij name
en hij leidt hen uit.
4En wanneer hij alle, die hem eigen zijn,
uitgedreven heeft,
trekt hij voor hen uit
en de schapen volgen hem,
want zij kennen zijn stem.
5Een vreemde zullen zij zeker niet volgen,
maar van hem wegvluchten,
omdat zij de vreemde stem niet kennen.
6In dit beeld sprak Jezus tot hen,
maar zij herkenden niet,
wat het was, hetgeen hij hen vertelde.
7Opnieuw dan zei Jezus:
amen, amen ik zeg jullie:
Ik ben de deur voor de schapen,
8allen die voor mij kwamen,
zijn dieven en rovers,
maar de schapen hoorden hen niet.
9Ik ben de deur,
wie door mij binnenkomt,
zal gered worden,
die zal ingaan en uitgaan
en weide vinden.
10De dief komt slechts
om te stelen, te slachten en te vernietigen,
11Ik ben gekomen,
opdat zij het leven houden
en overvloed hebben.
Ik ben de goede herder.
De goede herder legt zijn leven af
voor zijn schapen.
12De huurling, die geen herder is,
aan wie de schapen niet eigen zijn,
ziet de wolf aankomen,
en laat de schapen achter en vlucht
— en de wolf grijpt ze en jaagt ze uiteen —
13want hij is een huurling,
en om de schapen geeft hij niet.
14Ik ben de goede herder,
en ik herken de mijnen
en de mijnen herkennen mij,
15zoals de Vader mij herkent,
en ik de Vader herken.
En mijn leven leg ik af voor de schapen.
16Ook andere schapen heb ik,
die niet van deze ommuring zijn,
ook die moet ik leiden
en ze zullen mijn stem horen
en het zal één kudde worden en één herder.
17Daarom heeft de Vader mij lief,
omdat ik mijn leven afleg,
om het terug te ontvangen.
18Niemand néémt het van mij af,
maar ik leg het uit mijzelf af.
Ik heb volmacht het af te leggen
en ik heb volmacht het terug te ontvangen
Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen.

19Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden
vanwege deze woorden.
20Velen uit hen zeiden:
hij heeft een boze geest en is knettergek.
21Waarom geven jullie hem gehoor?
Anderen zeiden:
Dit is niet de taal van een bezetene.
Een boze geest kan geen ogen van blinden openen!
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e zondag van Pasen
Laatste wijziging 16 Jan 2021 11:23:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 10,1-10 [Evangelie] , Joh. 10,1-10 [Evangelie] , Joh. 10,11-16 [Evangelie] , Joh. 10,1-16 [Evangelie]

4e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 34,1-10 [OT]
Joh. 10,1-21 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 103; Colofon