aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag van Pasen, 3 mei 2009
Ezechiël 34,1-10
Vertaling
1Het woord van JHWH kwam tot mij:
2Mensenkind,
profeteer over1 de herders van Israël
profeteer en zeg tot hen
tot die herders:
Zo zegt mijn heer JHWH:
Wee de herders van Israël die zichzelf weiden.
Moeten die herders niet de schapen weiden?
3Het vet eten jullie
met de wol kleden jullie je
wat vet is slachten jullie,
de schapen weiden jullie niet.
4De zwakken sterken jullie niet,
wat ziek is genezen jullie niet
wat gebroken is verbinden jullie niet,
wat uiteengejaagd is doen jullie niet terugkeren
wat verloren is zoeken jullie niet,
hardhandig heersen jullie over hen, gewelddadig.
5Zonder herder verstrooien zij zich
en worden tot vreten voor alle wilde dieren
zij raken verstrooid.
6Mijn schapen dwalen rond
op alle bergen en over elke hoge heuvel
over de hele oppervlakte van het land
zijn mijn schapen verstrooid
en er is niemand die navraag [naar hen] doet
en niemand die [hen] zoekt.
7Daarom, herders
hoor het woord van JHWH:
8Zowaar Ik leef
– godspraak van mijn heer JHWH
als niet…
omdat mijn schapen tot roof zijn geworden
– mijn schapen zijn tot vreten geworden
voor alle wilde dieren
omdat er geen herder is –
mijn herders doen geen navraag naar mijn schapen
de herders weiden zichzelf
maar weiden niet mijn schapen.
9Daarom herders
hoor het woord van JHWH:
10zo zegt mijn heer JHWH:
zie, ik zal die herders
ik zal mijn schapen uit hun hand opeisen
en zal er een einde aan maken dat zij schapen weiden
niet langer zullen die herders zichzelf weiden
ik zal mijn schapen van uit hun muil redden
zij zullen hun niet tot vreten worden.
Noten
1Zie 37:4. In plaats van ‘over’ is ook ‘tegen’ mogelijk.
Afdrukken | vertaling door mazbo | bij 4e zondag van Pasen
Laatste wijziging 18 Apr 2009 19:59:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 34,1-16 [OT-alt] , Ez. 34,1-10 [OT] , Ez. 34,1-10 [OT] , Ez. 34,1-10 [OT]

4e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 34,1-10 [OT]
Joh. 10,1-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2149; Colofon