aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van Pasen, 19 april 2009
Johannes 20,19-31
Thomas
Vertaling
19Toen het nu laat geworden was
op die eerste dag van de week
en de deuren afgesloten waren
waar de leerlingen waren
uit angst voor de Joden,
kwam Jezus,
ging in het midden staan
en zei tot hen:
Vrede voor jullie!
20Terwijl hij dat zei
toonde hij hen z'n handen en z'n zij;
de leerlingen waren verheugd
toen zij de Heer zagen.
21En weer zei hij tot hen:
Vrede voor jullie!
Zoals de Vader mij gezonden heeft,
zend ik ook jullie.
22Terwijl hij dit zei, blies hij op hen
en zei tot hen:
Ontvang heilige geest;
23van wie jullie de zonden vergeven,
hen wórden ze vergeven;
van wie jullie ze laten gelden,
die blijven gelden.
24Thomas, één van de twaalf,
ook wel 'tweelingbroer' genoemd,
was niet bij hen toen Jezus was gekomen.
25De andere leerlingen zeiden hem:
Wij hebben de Heer gezien!
Hij zei tot hen:
Als ik niet zien mag in zijn handen
de wond van de spijkers
en mijn vinger niet steken mag
in de wond van zijn spijkers
en mijn hand niet mag steken
in zijn zij,
vertrouw ik het zeker niet.
26Na acht dagen
waren zijn leerlingen weer binnen
en Thomas was bij hen.
Jezus kwam,
terwijl de deuren gesloten waren,
ging in het midden staan en zei:
Vrede voor jullie!
27Vervolgens zegt hij tot Thomas:
breng je vinger hier
en zie mijn handen
en breng je hand
en steek die in mijn zij;
wees niet wantrouwend,
maar vertrouw!
28Thomas antwoordde en zei tot hem:
mijn Heer en mijn God.
29Jezus zegt tot hem:
omdat je me gezien hebt,
ben je gaan geloven?
Zalig die niets zien en gaan geloven!

30Jezus heeft ook nog vele andere tekenen gedaan
tegenover zijn leerlingen
die niét beschreven zijn in dit boek;
31maar déze zijn beschreven opdat jullie geloven
dat Jezus is de Christus, de zoon van God,
en opdat jullie die dit geloven
leven hebben in zijn naam.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 2e zondag van Pasen
Laatste wijziging 9 Oct 2017 19:37:26
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2009-04-13 17:31:39]
[136] Zonder inhoud
harrypals: enkel kanttekeningen [2009-04-13 17:38:07]
goed lopende, prettig voor te lezen vertalingen
enkele opmerkingen:
vs. 19 : ik zou het taaleigen van 'shabbat' mee laten blijven klinken: 'de 1e dag na shabbat'
vs. 19 : Joden of Judeeers? hier zou ik (met Oussoren) voor het laatste kiezen, het gaat om de leidende groep in het Jodendom
in slot vs. 19 en vs. 22 heb je niet voor praesens gekozen, in vs. 27 en 29 wel; zou ik ook in 19 en 22 doen, is levendig
ik zou in vs. 24 en 25b 2 x 'de' mee laten klinken: 'Maar Thomas...' en 'Maar hij...' — past bij het vervolg, geeft tegenstelling met medeleerlingen aan
in vss. 25 en 27 (2 x) vertaal je 'pisteuein' met 'vertrouwen', in vss. 29 (2x) en 31 (2x) 'geloven'; zou best steeds met 'vertrouwen' vertaald kunnen worden

Andere vertalingen: Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-23 [Evangelie]

2e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 20,19-31 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 583; Colofon