aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 25,6-9
6JHWH Tseva'ot zal op deze berg voor alle volken een feestmaal1 11 aanrichten
een feestmaal met oude wijnen
met gerechten met merg bereid
en exquise2 wijnen
7Op deze berg ook zal hij de sluier3 verslinden4
waarmee alle volken gesluierd5 zijn
het web geweven over al de naties.
8Verslinden zal6 hij de dood voor eeuwig
en mijn heer JHWH zal de tranen van alle gezichten afvegen
ook zal hij de smaad zijn volk aangedaan van de hele aarde doen verdwijnen.
JHWH heeft gesproken.

9Op die dag zal men zeggen:
Kijk, dat is onze god
onze hoop was op hem7
dat hij ons zou bevrijden.
Dit is JHWH
onze hoop was op hem.
Verblijden wij, verheugen wij ons
om de bevrijding door hem bewerkt.

Noten
1Vgl. Job 1,5. Wildberger, BK X, 966: "Bei den sjmaníem … ist kaum an Fleisch, sondern an Speisen, die mit viel Öl zubereitet werden, zu denken".
2Eigenlijk: wijnen die gefilterd zijn.
3Het woord 'aangezicht van' dat voor 'de sluier' staat is weggelaten. Vgl. voor de wending Job 41,5 (Ned. vert. v.4): NBG: "de zoom van zijn kleed", pné lbusjo. (Delitzsch, Das Buch Jesaia, 4. Auflage [Leipzig, 1889]). De Naardense Bijbel heeft: 'het aanschijn van de sluier'; Buber/Rosenzweig: 'den Antlitzflor'.
4Dit werkwoord wordt ook in Jes. 19,3; Ps. 21,10; 55,10 voor god gebruikt. En vgl. 1 Kor. 15,54.
5I.p.v. lot lezen velen lut, pt. pass. qal van de wortel l.w.t, gegeven de parallellie van v.7a en v.7b wel terecht ; vgl. 1 Sam 21,10.
6Als voortzetting van v.7 zal de waw waarmee dat vers begint ook hier van toepassing zijn.
7Vgl. 26,8.

Afdrukken | vertaling door keesDu | bij 1e zondag van Pasen
Laatste wijziging 1 Apr 2009 21:26:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 25,1-9 , Jes. 25,1-9 , Jes. 25,6-9 , Jes. 25,6-9 , Jes. 25,1-9
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 642; Colofon