aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Exodus 12,1-14
1Toen zei JHWH in het land Egypte tegen Mozes en tegen Aäron:
2Deze maand [zal] voor jullie het begin van de maanden [zijn]
de eerste [zal] hij voor jullie [zijn] van de maanden van het jaar.
3Spreek tot de gehele gemeenschap van Israël:
Op de tiende van deze maand
dan moet iedereen per familie kleinvee nemen
een stuk kleinvee per gezin.
4Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee
dan moeten hij en de buurman uit het dichtstbijzijnde huis [er een] nemen1
naar het aantal personen;
met wat ieders mond te eten [vraagt]
moeten jullie bij het [kiezen] van het stuk kleinvee rekening houden.
5Een gaaf mannelijk eenjarig stuk kleinvee moet het voor jullie zijn
van de schapen of van de geiten kunnen jullie het nemen.
6Jullie moeten het bewaren tot de veertiende dag van deze maand
dan zal de gehele vergadering van de gemeenschap van Israël het in de loop van de avond slachten.
7Zij zullen van het bloed nemen
en het op de beide deurposten en op de bovendorpel doen
aan de huizen waar ze het zullen eten.
8Ze zullen die nacht het vlees eten
op vuur gebraden
en matses met bittere kruiden zullen ze eten.
9Jullie mogen daarvan niet eten
op de een of andere manier in water gekookt
maar op vuur gebraden
het hoofd met de poten en de ingewanden ervan.
10Jullie mogen er niets van over laten blijven tot de morgen
en wat tot de morgen overgebleven is moeten jullie met vuur verbranden.
11Op de volgende manier moeten jullie het eten:
de lendenen omgord, de schoenen aan je voeten en de staf in je hand
jullie moeten het gehaast eten
een pesach is het voor JHWH.
12Ik zal deze nacht het land Egypte doortrekken
ik zal alle eerstgeborenen in het land Egypte doodslaan
van mensen tot en met dieren;
aan alle goden van Egypte zal ik het strafgericht voltrekken, ik JHWH.
13Het bloed zal voor jullie een teken zijn op de huizen waar jullie zijn
wanneer ik het bloed zie zal ik jullie overslaan;2
er zal geen plaag onder jullie zijn die jullie te gronde richt
wanneer ik in het land Egypte toesla.
14Deze dag zal voor jullie een gedenkdag zijn;
van generatie op generatie moeten jullie hem als een voorschrift3 voor altijd voor JHWH vieren.
Noten
1 Ik heb het perfectum consecutivum doorgaans modaal vertaald, maar niet consequent. Ik vind zullen' namelijk vaak óf te neutraal een toekomst aanduiden óf te dwingend (zúllen).
2 Hoe laat je zien dat 'pesach' en 'overslaan' op eenzelfde wortel teruggaan?
3h.qh = voorschrift vanwege het werkwoord dat 'ingraveren' betekent.

Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Witte Donderdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 12,1-20 , Ex. 12,1-20 , Ex. 12,1-28 , Ex. 12,1-20 , Ex. 12,1-20 , Ex. 12,1-20 , Ex. 12,1-20 , Ex. 12,1-20
Commentaar: Ex. 12,1-28 , Ex. 12,1-51 Blijf af van onze tradities! Weet je dan nog welke?
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 457; Colofon