aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van de 40 dagen, 5 april 2009
Marcus 11,1-11
Inleiding
Jezus trekt als de Heer naar het centrum van zijn volk
Vertaling
1En wanneer zij Jeruzalem naderen,
bij Bethfage en Bethanië,
tegen de Olijvenberg aan1 ,
stuurt hij twee van zijn leerlingen eropuit,
2en hij zegt tegen hen:
Ga heen naar het dorp tegenover jullie
en meteen als je er binnentrekt
zul je er, vastgebonden, een veulen vinden,
waarop nog niemand van de mensen ooit gezeten heeft;
maak het los
en breng het mee.
3Als iemand tegen jullie zegt:
Wat doen jullie daar?! —
zeg dan:
De Heer heeft het nodig,
hij stuurt het meteen weer hierheen terug.
4Zij gingen op weg2
en ze vónden3 een veulen,
vastgebonden aan een deur, buiten op de weg,
en dan maken ze het los.
5Sommigen van hen die daar stonden zeiden wel tegen hen:
Wat doen jullie daar dat veulen los te maken?! —
6maar zij spraken tegen hen
zoals Jezus gesproken had,
en toen lieten ze hen.
7Dan brengen ze het veulen naar Jezus,
ze gooien er voor hem4 hun kleren overheen,
en hij ging erop zitten.
8Velen spreidden hun kleren uit op de weg,
terwijl anderen stengels van de velden rukten.
9En zij die voorop gingen en zij die volgden schreeuwden:
Hosanna!5
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!
10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David
Hosanna in de hoogsten!6
11Zo7 ging hij Jeruzalem binnen, tot in8 de tempel,
en toen hij alles rondom aangezien had
en het avonduur al daar was
ging hij naar buiten, naar Bethanië, met de twaalf.
Noten
1zo de Willibrordvertaling
2zo NBV
3het accent is ontleend aan de vertaling van Marie H. van der Zeyde
4zo Dirk Monshouwer ‘De Eerste Lezing’ 25
5Cf. Ps. 118:25v
6Cf. Ps. 148:1, Job 26:19
7Marie v.d. Zeyde en Naardense Bijbel
8zo Naastepad
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 6e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:49:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 11,1-11 [Evangelie] , Mar. 11,11-25 [Evangelie] , Mar. 11,1-11 [Evangelie]

6e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 50,4-7 [OT]
Fil. 2,5-11 [Epistel]
Mar. 11,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 647; Colofon