aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag van de 40 dagen, 29 maart 2009
Johannes 12,20-33
Vertaling
20Er waren enkele Grieken onder degenen die opgingen naar het feest om te aanbidden.
21Deze gingen naar Philippus, uit Bethsaida in Galilea, en vroegen hem:
Mijnheer, wij willen Jezus zien.
22Philippus gaat het tegen Andreas zeggen.
       Andreas gaat met Philippus naar Jezus en zij zeggen het tegen hem.
23Jezus geeft hen ten antwoord:
het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt.
24Ik zeg jullie nadrukkelijk: wanneer de graankorrel niet valt in de aarde en sterft,
dan blijft die alleen.
Maar wanneer hij sterft brengt hij veel vrucht voort.
25Wie zijn leven lief heeft verliest het,
maar wie zijn leven haat in deze wereld
bewaart het tot het leven van de Eeuwige.
26Wil iemand mij dienen?
Laat hij mij volgen.
Waar ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn.
Indien iemand mij dient zal de vader hem eer geven.
27Nu ben ik ontredderd!
Wat moet ik zeggen?
Vader, red mij uit dit uur?
Maar daarom ben ik tot dit uur gekomen!
Vader, verheerlijk uw naam!
28Toen klonk er een stem van de hemel:
Ik héb verheerlijkt en ik zal opnieuw verheerlijken.
29De menigte die daar stond en dat hoorde zei dat er een donderslag had geklonken.
Anderen zeiden:
Er heeft een engel tot hem gesproken.
30Jezus antwoordde:
Niet vanwege mij klonk die stem,
maar vanwege u!
31Nu gaat er een oordeel over de wereld.
Nu zal de beheerser van deze wereld uitgeworpen worden.
32En ik?
Wanneer ik zal worden verhoogd uit de aarde vandaan
zal ik allen tot mij trekken.
33Dat zei hij om aan de duiden welke dood hij zou sterven.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties:
harrypals: korte reactie []
prachtige vertaling, Jaap, zeker de vraagvorm in vs. 26 en het 'ontredderd' in vs. 27 (NBV volkomen onjuist 'doodsbang')
In vs. 27 is 'nu' temporeel, dus zou ik vertalen 'Nu ben ik ontredderd...'

Andere vertalingen: Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,12-24 [Luthers leesrooster] , Joh. 12,12-24 [Evangelie] Intocht in Jeruzalem, Joh. 12,20-33 [Evangelie] Wel een teken voor de Grieken

5e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 31,31-34 [OT]
Joh. 12,20-33 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 60; Colofon