aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag van de 40 dagen, 29 maart 2009
Jeremia 31,31-34
Vertaling
31Kijk, de dagen komen
– spreuk van JHWH
dat ik met het huis Juda en het huis Israël
een nieuw verbond zal sluiten;
32niet zoals het verbond dat ik met hun voorouders sloot
ten tijde dat ik hen bij de hand nam
om hen te laten uittrekken uit het land Egypte –
dat verbond met mij dat zij verbroken hebben
terwijl ik [toch] heer over hen ben1 – spreuk van JHWH;
33nee, dit is het verbond
dat ik met het huis Israël na die dagen zal sluiten – spreuk van JHWH:
ik zal mijn onderricht2 in hun binnenste leggen
en op hun hart zal ik die schrijven;3
ik zal hun tot een god zijn
en zij zullen mij tot een volk zijn.
34Dan zullen zij elkaar niet meer leren zeggen
de een de ander, een mens zijn broeder:
‘Je moet JHWH kennen!’
want allemaal zullen ze mij kennen, van klein tot groot – spreuk van JHWH
want ik zal hun schuld vergeven
en aan hun zonde niet meer denken!
Noten
1JHWH benadrukt hier, dat hij de ‘senior partner’ binnen het verbond is (zie Holladay, Jeremiah II, p. 198) en dat het verbond daarom van hem afhangt; des te absurder dat het volk het verbreekt.
2Of: Thora. Laten staan van Hebreeuwse woorden verdient doorgeens geen aanbeveling omdat het niet-ingewijden uitsluit; tegelijk is de verwijzing naar niet zomaar een stukje onderwijs maar naar déze ‘Thora’ wel erg belangrijk; laat het afhangen van de hoorders, lees eventueel ‘Thora’ en voeg toe  ‘– het onderricht van Mozes.’
3Vgl. hiertoe 17:1, waar Juda’s zonde op de tafel van hun hart wordt gegrift; tegelijk is er natuurlijk associatie met Deut. 5:22, de stenen tafelen.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 5e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 18 Feb 2012 11:14:16
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 31,31-34 [OT-alt] Een vernieuwd verbond, Jer. 31,31-34 [OT] , Jer. 31,31-34 [OT] Een vernieuwd verbond, Jer. 31,31-34 [OT] , Jer. 31,31-34 [OT]

5e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 31,31-34 [OT]
Joh. 12,20-33 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 267; Colofon