aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van de 40 dagen, 15 maart 2009
Johannes 2,13-25
Dit heiligdom
Vertaling
13En toen het Joodse Pascha nabij was,
ging ook Jezus op naar Jeruzalem.
14En in de tempel trof hij de verkopers
van runderen, schapen en duiven aan,
ook de geldwisselaars zaten er.
15Daarop maakte hij een zweepje van touw
en dreef allen uit de tempel,
ook de schapen en runderen;
van de handelaren stortte hij het geld uit
en keerde hun tafels om.
16En tot de duivenverkopers zei hij:
Neem dit mee, hier vandaan,
maak het huis van mijn vader niet tot een handelshuis.
17Zijn leerlingen herinnerden zich,
dat er geschreven is:
De ijver voor uw huis zal mij verteren.
18De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem:
Welk teken toont u ons,
dat u zulke dingen doet?
19Jezus antwoordde en zei tot hen:
Breken jullie dit heiligdom af
en ik zal het in drie dagen oprichten!
20De Joden dan zeiden:
Zesenveertig jaren is aan dit heiligdom gebouwd
en u zult het in drie dagen oprichten?
21Maar dit zei hij over het heiligdom van zijn lichaam.
22Toen hij dan uit de doden was opgewekt,
herinnerden zijn leerlingen zich,
dat hij dit had gezegd.
En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus tot hen sprak,

23Toen hij te Jeruzalem was, tijdens het Pascha, op het feest,
geloofden velen in zijn naam,
toen zij de tekenen zagen die hij deed.
24Maar zelf had Jezus  geen geloof in hen,
omdat hij hen allen kende,
25en omdat hij er geen behoefte aan had,
dat iemand over de mens zou getuigen.
Want zelf kende hij de mens van binnenuit.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 20 Feb 2021 11:31:03
Reacties:
Machteld van Woerden: Dit Heiligdom [2009-03-07 11:59:28]
Pisteuein zou ik liever vertalen met: vertrouwen dan met geloven.
Goedgekeurd door Machteld
doddy: Geloven of vertrouwen [2009-03-09 12:07:35]
Geloven of vertrouwen is een veel gevoerde discussie in preekteam of vetalersgroepen.
Johannes is ook de enige evangelist die als doel van zijn evangelie (weliswaar aan het eind) omschrijft  ‘opdat jullie geloven’ Joh.20
30Nog veel  meer tekenen heeft Jezus gedaan
voor de ogen van zijn leerlingen,
die niet zijn opgeschreven in dit boek.
31Maar deze zijn opgeschreven
opdat jullie  geloven
dat Jezus is: de gezalfde
de zoon van God
en dat jullie gelovend,
leven zult hebben in zijn naam.
Duidelijk is dat Johannes een aantal tekenen uitzoekt om een indruk te geven van wat Jezus deed en wie hij was opdat zij tot geloof zouden komen. 98 keer spreekt Johannes over geloven dit tegenover 11 maal bij Mattheus, 14 maal bij Markus en negen maal bij Lukas. Op twee hoofdstukken na (15 en 18) komt het geloven in ieder hoofdstuk aan de orde.
Voor de vertaling is het spannend om te kijken of je  ρίξτοώ moet vertalen met geloven  of vertrouwen maar vanwege het geloofsleren blijf ik toch bij geloven als vertaling voor ρίξτοώ. (Hoewel ik in de pastorale en catechetische praktijkheb geleerd dat vertrouwen laagdrempeliger  is omdat geloven een nogal zwaar beladen woord kan zijn).
Dus als voor Johannes leren geloven zo belangrijk is, is er dan ook werkelijk sprake van geloofsleren bij Johannes?

jaap goorhuis: Leen, waarom al die ennen?
Ik vind dat vreselijk lelijk en onnodig.
Kan je die er ook uit halen? [2009-03-13 20:13:21]
leenderonde: Jaap. bedankt voor je reactie. Ik heb de vertaling inderdaad nog wel iets aangepast. Iets minder ´ennen´ aan het begin. Maar dat mag m.i. ook weer niet te veel. Het blijft in zichzelf een onrustige en driftige tekst. Ieder ´en´ is als het ware een klap van de zweep. Deze protestactie mag zeker niet te mooi worden. Heb tegelijk ´biezen´ toch maar vervangen door ´touw´. [2009-03-13 21:25:47]

Andere vertalingen: Joh. 2,13-25 [Evangelie] , Joh. 2,13-25 [Evangelie] , Joh. 2,13-22 [Evangelie] , Joh. 2,13-25 [Evangelie] De strijd om het heiligdom

3e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 20,1-17 [OT]
Joh. 2,13-25 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 686; Colofon