aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Marcus 9,2-10 Verheerlijking op de berg
2
Na zes dagen neemt Jezus
Petrus en Jakobus en Johannes terzijde
en voert hen een hoge berg op,
hen alleen.
Zijn gedaante veranderde voor hen

3
en zijn kleding werd stralend wit,
zo wit als een voller op aarde
ze niet kan maken.

4
Hen verscheen Elia met Mozes
en die hadden een gesprek met Jezus.

5
Petrus antwoordde Jezus:
Rabbi, goed dat we hier zijn!
Laten we drie tenten maken:
voor U een
en voor Mozes een
en voor Elia een —

6
want hij wist niet wat te antwoorden,
zo waren ze geschrokken.

7
Er kwam een wolk hen overschaduwen
en er kwam een stem uit de wolk:
deze is mijn zoon, de geliefde;
hoort naar hem!

8
Plotsklaps rondkijkend
zagen ze niemand meer
behalve Jezus, bij hen.

9
Toen ze afdaalden van de berg
droeg hij hen op niemand te vertellen
wat ze hadden gezien,
dan wanneer de mensenzoon
uit de doden was opgestaan.

10
Dat woord hielden ze vast
en ze overlegden bij zichzelf wat dat is:
uit de doden opstaan…..

Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 2e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Mar 2009 12:03:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 9,2-10 Mijn zoon, die Ik liefheb, Mar. 9,2-10
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 400; Colofon