aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van de 40 dagen, 8 maart 2009
Marcus 9,2-10
Verheerlijking op de berg
Vertaling
2Na zes dagen neemt Jezus
Petrus en Jakobus en Johannes terzijde
en voert hen een hoge berg op,
hen alleen.
Zijn gedaante veranderde voor hen
3en zijn kleding werd stralend wit,
zo wit als een voller op aarde
ze niet kan maken.
4Hen verscheen Elia met Mozes
en die hadden een gesprek met Jezus.
5Petrus antwoordde Jezus:
Rabbi, goed dat we hier zijn!
Laten we drie tenten maken:
voor U een
en voor Mozes een
en voor Elia een
6— want hij wist niet wat te antwoorden,
zo waren ze geschrokken.
7Er kwam een wolk hen overschaduwen
en er kwam een stem uit de wolk:
Deze is mijn zoon, de geliefde;
hoort naar hem!
8Plotsklaps rondkijkend
zagen ze niemand meer
behalve Jezus, bij hen.
9Toen ze afdaalden van de berg
droeg hij hen op niemand te vertellen
wat ze hadden gezien,
dan wanneer de mensenzoon
uit de doden was opgestaan.
10Dat woord hielden ze vast
en ze overlegden bij zichzelf wat dat is:
uit de doden opstaan….
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 2e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 15 Feb 2021 08:58:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 9,2-10 [Evangelie] Mijn zoon, die Ik liefheb, Mar. 9,2-10 [Evangelie] , Mar. 9,2-10 [Evangelie]

2e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kon. 19,9-18 [OT]
Mar. 9,2-10 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 2; Colofon