aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van de 40 dagen, 1 maart 2009
Marcus 1,12-15
Inleiding
Beproeving van Jezus in de woestijn
Vertaling
12Gelijk1 wierp de geest hem uit de woestijn in.
13Hij was in de woestijn veertig dagen
beproefd door satan.
Hij was bij de wilde dieren
en de boden2 dienden3 hem.
14Na het overleveren4 van Johannes,
kwam Jezus naar Galilea
om het evangelie van God te verkondigen:
15'Vervuld is de tijd
en nabijgekomen is het koningschap van God.
Keer je om5
en vertrouw op het evangelie'.
Harry Pals wijst mij terecht op de afwijkingen in de NBV
Noten
1euthus heb ik in verband met het "gelijkmaken" van de messiaanse weg bewust laten staan, i.i.t. "terstond" SV of "meteen daarna" NBV
2mijn keuze voor boden (zie het Elia verhaal: "bode" van de koningin en dan hetzelfde woord meteen daarna voor de "engel" van JHWH) om verband met vleugels e.d. te vermijden.
3diakonein is meer dan "zorgen voor"NBV
4een wezenlijk verschil met "gevangen nemen" in NBV
5omkeren heeft ook een letterlijke ommezwaai tot gevolg; "kom tot inkeer" zoals NBV blijft helemaal aan de binnenkant
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 1e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 24 May 2015 10:40:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,1-13 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] Roeping, Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] , Mar. 1,9-15 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus, Mar. 1,14-20 [Commentaar] geroepen of geronseld?

1e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 9,8-17 [OT]
Mar. 1,12-15 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1865; Colofon