aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van Pasen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Numeri 11,24-29 Eldad en Medad profeteren
24Mozes ging [de tent van samenkomst] uit1
en sprak de woorden van JHWH tot het volk.
Hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk
en stelde hen op rondom de tent.
25Toen daalde JHWH neer in de wolk.
Hij sprak tot hen
nam [iets] van de geest die op hem was
en gaf die aan de zeventig mannen, de oudsten.
Het geschiedde zodra de geest op hen rustte
dat zij profeteerden
maar zij gingen daar niet in door.
26Er resteerden twee mannen in de legerplaats
de naam van de een was Eldad
de naam van de ander Medad
de geest kwam [ook] op hen rusten
— zij waren namelijk onder de ingeschrevenen
maar waren niet de legerplaats] uit gegaan naar de tent —
en zij profeteerden in de legerplaats.
27Een2 jongen haastte zich [het] Mozes te melden
en zei:
Eldad en Medad zijn in de legerplaats aan het profeteren.
28Jozua de zoon van Nun
vanaf zijn jeugd de assistent van Mozes
reageerde en zei:
Mijn heer Mozes, houd ze tegen!
29Mozes zei tegen hem:
Beijver je je voor mij?
Moge het het hele volk van JHWH gegeven worden profeten te zijn:
dat JHWH zijn geest op hen geve.
Noten
1De tent van samenkomst is ingevoegd om het verband met het voorgaande te verduidelijken. Het Hebreeuws heeft letterlijk 'Mozes ging naar buiten'
2Het Hebreeuws heeft hier een bepaald lidwoord.

Afdrukken | vertaling door evert | bij Tweede zondag van de herfst
Laatste wijziging 14 Aug 2015 13:45:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Num. 11,24-29 , Num. 11,24-29 , Num. 11,24-29 , Num. 11,24-29 , Num. 11,24-29
Deze site heeft 254 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 274; Colofon