aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van Epifanie, 8 februari 2009
2 Koningen 4,18-37
Vertaling
18Het kind groeide op
en het geschiedde op een dag
dat hij erop uitging naar zijn vader, naar de maaiers.
19Hij zei tot zijn vader:
Mijn hoofd, mijn hoofd!
Die zei tot een hulpje:1
Draag hem naar zijn moeder.
20Hij droeg hem en bracht hem naar zijn moeder.
Hij zat op haar knieën tot de middag
toen stierf hij.
21Zij ging naar boven
en legde hem op het bed van de man Gods2
sloot af achter hem, en ging naar buiten.
22Ze riep haar man en zei:
Stuur mij toch één van de hulpjes en één van de ezelinnen
dan ga ik snel naar de man Gods
maar ik kom terug.
23Hij zei:
Waarom ga je vandaag naar hem toe?
Het is geen nieuwe maan en geen sabbat.
Zij zei:
Het is in orde.3
24Ze zadelde de ezel en zei tot haar hulpje:
Aandrijven! Vooruit!
Houd niet in bij het rijden, tenzij ik het je zeg.
25Zo ging ze, en kwam bij de man Gods, bij de berg Karmel
en het geschiedde, zodra de man Gods haar van verre zag
dat hij tot zijn hulpje Gechazi zei:
Zie, daar is die Sunamitische!
26Welnu, ga haar eens snel tegemoet
en zeg tot haar:
Is het in orde met u, is het in orde met uw man, is het in orde met het kind?
Zij zei:
Het is in orde.
27Toen ze bij de man Gods kwam, bij de berg,
greep ze zijn voeten vast.
Gechazi liep erop af om haar weg te duwen,
maar de man Gods zei:
Laat haar, want haar ziel is vol bitterheid
maar JHWH heeft het voor mij verborgen
en het mij niet meegedeeld.
28Zij zei:
Heb ik soms een zoon van mijn heer gevraagd?!
Heb ik niet gezegd: geef mij geen valse hoop?!
29Hij zei tot Gechazi:
Omgord je lendenen,
neem mijn staf in je hand en ga.
Tref je iemand, groet hem niet,
en groet iemand jou, antwoord hem niet,
maar leg mijn staf op het aangezicht van de jongen.
30Toen zei de moeder van de jongen:
Zowaar JHWH leeft en zowaar u leeft,
ik laat u niet hier achter!
Toen stond hij op en ging haar achterna.
31Gechazi was voor hen uit gegaan.
Hij legde de staf op het gezicht van de jongen,
maar geen geluid en geen beweging.
Hij keerde terug, hem tegemoet,
en meldde hem:
De jongen is niet wakker geworden.
32Elisa kwam bij het huis
en zie, de jongen lag dood op zijn bed.
33Hij kwam binnen, sloot de deur achter hen beiden
en bad tot JHWH.
34Hij ging naar boven, ging liggen op het kind,
drukte zijn mond op diens mond,
zijn ogen op diens ogen,
zijn handpalmen op diens handpalmen,
zo strekte hij zich over hem heen,
en het lichaam van het kind werd warm.
35Hij kwam terug, ging door het huis, heen en weer,
en ging (weer) naar boven en strekte zich over hem heen.
De jongen niesde tot zeven maal toe,
toen opende de jongen zijn ogen.
36Hij riep Gechazi en zei:
Roep deze Sunamitische.
Hij riep haar en ze kwam bij hem.
Hij zei:
Draag uw zoon mee.
37Zij kwam en viel aan zijn voeten
en boog zich neer ter aarde,
en ze droeg haar zoon mee naar buiten.
Noten
1na'ar niet concordant vertaald: wordt af en toe voor de jongen, maar ook voor de knechten gebruikt, verwarring dreigt.
2man Gods is wel archaïsch, godsman eigenlijk ook, profeet kan uiteraard niet. Is er iets beters?
3sjaloom is motiefwoord in vs. 23 en 26, m.i. niet met 'vrede' te vertalen.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Vijfde zondag van Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,18-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [OT-alt] , 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,18-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [rector]

Vijfde zondag van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 4,18-37 [OT]
Mar. 1,29-39 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 590; Colofon