aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van Epifanie, 1 februari 2009
Marcus 1,21-28
Vertaling
21Zij gingen Kapernaum binnen.
Meteen op de sabbat ging hij naar de synagoge en onderwees.
22Zij stonden perplex over zijn onderwijs,
want hij onderwees hen met volmacht
en niet zoals de schriftgeleerden.
23Meteen was er in hun synagoge een mens met een onreine geest.
Hij schreeuwde:
24Wat (betekent) dit voor ons en voor jou,
Jezus Nazarener?
Ben jij gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wie je bent: de heilige van God!
25Jezus bestrafte hem:
Zwijg en ga uit hem!
26De onreine geest deed hem stuiptrekken
en luid roepend ging hij uit hem.
27Allen verwonderden zich en vroegen zich af:
Wat is dit?
Een nieuw onderricht, met volmacht!
De onreine geesten geeft hij bevel!
En zij gehoorzamen hem!
28Meteen hoorde men overal van hem in het hele gebied van Galilea.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Vierde zondag van Epifanie
Laatste wijziging 24 May 2015 11:05:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,21-28 [Evangelie] , Mar. 1,21-28 [Evangelie] , Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

Vierde zondag van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 1,21-28 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 113; Colofon