aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van Epifanie, 25 januari 2009
Marcus 1,14-20
Inleiding
Na de verzoeking in de woestijn, spiritualiteit in de woestijn, die Theo de Boer zo prachtig heeft beschreven in een gelijknamig artikel in zijn bundel Langs de gewesten van het zijn, 1996 — is de geest in de gestalte van een duif op Jezus neergedaald, 'jij bent mijn zoon' — gaat Jezus, in dat spoor, leven, maar niet alleen:
Vertaling
14Nadat Johannes was overgeleverd1 ,
was Jezus aangekomen in Galilea,
om de goede woorden2 van God uit te roepen.
15Hij zei:
Het moment3 is rijp,
het koninkrijk van God is nabij gekomen.
Keer om4 en vertrouw op de goede woorden van God
16Terwijl hij langs het Meer van Galilea liep,
zag hij Simon en Andreas, de broer5 van Simon,
bezig hun netten in het Meer van Galilea uit te werpen.
want ze waren vissers.
17Jezus zei tot hen:
Kom6 , mij achterna
en ik zal jullie maken tot vissers van mensen.
18Meteen lieten zij hun netten los
en volgden hem.
19Toen hij iets verder gelopen was,
zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer.
Ook zij waren bezig hun netten in orde te brengen.
20Meteen riep hij hen
en zij lieten hun vader in de boot achter met de gehuurde knechten
en zij gingen weg, hem achterna.

Over de NBV (soms iets te kort, en het "goede nieuws" vind ik ook niet zo gelukkig) en over de Naardense Bijbel (de vertalingen 'verkondigen' en 'bekeren' zijn me té traditionele termen) heb ik dit keer weinig te zeggen.
Wel enkele opmerkingen betreffende de tekst en het taalgebruik:
Noten
1'paradidomi' (dus niet direct gevangennemen, NBV) komt bijna 20x voor in Marcus, 7x in hoofdstuk 14; een 'spoorwoord' in negatieven en positieve zin van 'overleveren'.
2in vs 14 en 15: 'euaggelion': evangelie? 'goede nieuws' in NBV dus liever niet, 'de aankondiging van God' bij Oussoren? Ik kies voor 'de goede woorden van God'.
3'kairos': de tijd? De vertaling 'moment' verwijst ook naar het Latijnse woord momentum: beweegkracht, beweging, wat in beweging gekomen is. En waarop dan niet 'rijp' ook nog uit kairos?
4'metanoeite': 'bekeert' vertaalt Oussoren, 'kom tot inkeer' in  de NBV; dat kan; Of: keer om, denk-om, denk anders.
5in vs 16 en 19: het belang van de menselijke relatie, zoals in Genesis: de mens staat niet alleen, man-vrouw, man-broer, man-vriend, en dezelfde relaties vanuit de vrouw.
6'deute': 3x in Marcus: hier, kom achter hem aankomen; kom, naar een eenzame plek; en in een gelijkenis: kom, we gaan de erfgenaam doden.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Derde zondag van Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties:
wiersma: vissers van mensen [2015-05-24 10:54:34]
14overleveren, doet recht aan de gedachte erachter
zelf heb ik evangelie laten staan, maar met aarzeling.
15moment is rijp: een vondst!
bekeren ook altijd als omkeren weergegeven; ook heel letterlijk:
wanneer Johannes dat zegt, bij de Jordaan, vraagt hij de mensen om te keren: ==wat zie je dan? Niet meer de tempel waar iedereen het heil van verwacht, maar ==de woestijn (van Judea) Juist daar wil God bij zijn mensen zijn — zie voorgaande tekst van Marcus.
KvdP: kritische opmerkingen [2015-05-24 11:01:59]
Ik mis hier en daar een woord uit de textus receptus in de vertaling. Verder wat voorzichtige, want eerder kwesties van taalgevoelen betreffende, opmerkingen.
Vers 15: 'goede boodschap' heeft mijn voorkeur boven 'goede woorden'. Het gaat immers om een afgerond geheel van woorden dat wordt 'uitgeroepen', een boodschap dus.
'vertrouwen in' is m.i. beter dan 'vertrouwen op', doet meer recht aan de dynamiek van vertrouwen. Vertrouwen in een boodschap is iets anders dan vertrouwen op een boodschap.

Vers 16: Textus receptus geeft dat Simon en Andreas bezig waren hun netten in 'het meer' (de zee) uit te werpen. Zonder 'van Galilea' ditmaal, laat dit dus liever weg.

Vers 17: 'Ik zal jullie vissers van mensen doen worden' geeft m.i. beter aan waar het om gaat. Een proces van genese, een uitgroeien van vissers van vissen tot vissers van mensen. "Omkeer/bekering/inkeer" zij ook liever als proces gedacht of het startpunt daarvan. Wat het betekent vissers van mensen te zijn leren de volgelingen gaande de weg achter Jezus.

Vers 18: Of zij hun netten 'loslieten' of 'achterlieten' hangt af van de vistechniek die met amfiballomai wordt aangegeven. Consequent vertaald zouden de andere twee hun vader in vers 20 dan ook loslaten ipv achterlaten.

Vers 19: 'Ook zij waren bezig' verwart me. Netten in orde maken is m.i. een voorbereidende handeling voor het uitwerpen. Is 'kai' hier dus wel een verwijzing naar wat Simon en Andreas deden? Of moet het zijn 'en zij boetten hun netten'.

Ik mis overigens het schip 'tooi ploiooi' in de vertaling! 'en zij boetten in het schip de netten'.

Vers 20: 'loonwerkers' is een beter alternatief voor 'gehuurde knechten' (let op: Jacobus en zijn broer laten hun vader dus niet in zijn eentje achter / aan zijn lot over!

Andere vertalingen: Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] Roeping, Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] , Mar. 1,9-15 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus, Mar. 1,14-20 [Commentaar] geroepen of geronseld?

Derde zondag van Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 3,1-18 [OT]
Mar. 1,14-20 [Evangelie]
Jona 4 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 73; Colofon