aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van Epifanie, 18 januari 2009
Johannes 2,1-11
De beste wijn
Vertaling
1Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea
en de moeder van Jezus was daar.
2Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft genodigd.
3Als er een tekort aan wijn ontstaat, zegt de moeder van Jezus tegen hem:
Men heeft geen wijn.
4Jezus zegt tegen haar:
Vrouw, wat wilt u van me?
Mijn uur is nog niet gekomen.
5Zijn moeder zegt tot de dienaren:
Wat hij jullie ook zegt, doe dat.
6Daar stonden zes stenen waterkruiken
volgens het reinigingsgebruik der Joden
elk met een inhoud van twee of drie metreten.
7Jezus zegt hen:
Vul de kruiken met water
En zij vulden die tot de rand.
8Hij zegt tegen hen:
Schep er nu wat uit
en breng het aan de ceremoniemeester1 .
Zij brachten het.
9Als de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proeft
— hij wist niet waar die vandaan kwam
maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het –
roept de ceremoniemeester de bruidegom
10en zegt tegen hem:
Iedereeen zet eerst de beste2 wijn voor
en wanneer men beneveld is, de mindere.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!
11Dit deed Jezus als begin van de tekenen in Kana in Galilea.
Hij maakte zijn heerlijkheid3 bekend
en zijn leerlingen geloofden in hem.
Noten
1Welke functie wordt hier omschreven? Mogelijk ook: "head waiter", ongeveer "ober".
2ОєО±О»бЅёОЅ in dit vers of twee maal met "goed", of twee maal met "beste" vertalen. Liever niet eerste "goede" en dan "beste" (NBV).
3Of "glorie"? Met "grootheid" (NBV) heb ik moeite.
Afdrukken | vertaling door Barend Drewes | bij Tweede zondag van Epifanie
Laatste wijziging 1 Feb 2021 18:16:11
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 2,1-11 [Evangelie] Bruiloft te Kana, Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag, Joh. 2,1-11 [Evangelie] , Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft te Kana, Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag, Joh. 2,1-12 [Evangelie] , Joh. 2,1-11 [Evangelie]

Tweede zondag van Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 62,1-5 [OT]
Joh. 2,1-11 [Evangelie]
Jona 3 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 314; Colofon