aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van Pasen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 62,1-5
1Omwille van Sion kan ik niet zwijgen
omwille van Jeruzalem ken ik geen rust
totdat zijn gerechtigheid verschijnt als een lichtbundel
en zijn bevrijding gaat stralen als een fakkel.
2Dan zullen de naties je gerechtigheid zien
alle koningen je heerlijkheid
en men noemt je met een nieuwe naam
die de mond van JHWH bepaalt
3Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van JHWH
een koninklijke tulband in de handpalm van je god.
4Men zal je niet langer ‘verlatene’ noemen
en je land niet langer ‘verwoeste’
maar je zult heten: ‘mijn welbehagen’
en je land: ‘gehuwde’
dan zal blijken dat JHWH behagen in je heeft
dat je land ten huwelijk wordt genomen.
5Zoals een jongen een meisje huwt
zo zullen je kinderen jou huwen
en met de vreugde van een bruidegom over zijn bruid
verheugt zich je god over jou.

Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Tweede zondag van Epifanie
Laatste wijziging 4 Jan 2009 20:14:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 67; Colofon