aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 4 januari 2009
Matteüs 2,1-12
Wijzen uit het Oosten
Vertaling
1Toen Jezus geboren was in Bethlehem van Juda
in de dagen van Herodes de koning, zie:
magiërs uit het oosten kwamen aan in Jeruzalem.
2Zij zeiden:
waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten
en zijn gekomen om hem te aanbidden.
3Toen Herodes het hoorde, was hij ontsteld
en heel Jeruzalem met hem.
4Hij bracht alle overpriesters
en schriftgeleerden van het volk bijeen
en informeerde bij hen
waar de Messias geboren moest worden.
5Zij zeiden tot hem:
in Bethlehem van Juda,
want zo is er geschreven door de profeet:
6Ook jij Bethlehem, land van Juda,
bent geenszins de minste onder de leiders van Juda;
want uit jou zal een leider voortkomen
die mijn volk Israël weiden zal.
7Toen riep Herodes de magiërs in het geheim bij zich
en probeerde van hen de tijd van het verschijnen van de ster
te weten te komen
8Hij stuurde hen naar Bethlehem:
Ga, en doe zorgvuldig onderzoek naar het kind;
als jullie het gevonden hebben, meld het mij dan,
opdat ook ik hem kan gaan aanbidden.
9Ze hoorden naar de koning en gingen, en zie:
de ster die ze in het oosten hadden gezien, ging hen voor,
totdat hij kwam en bleef staan boven waar het kind was.
10Toen ze de ster zagen,
waren ze verheugd met bijzonder grote vreugde.
11Zij gingen het huis binnen
en zagen het kind met Maria zijn moeder,
vielen op hun knieën, aanbaden hem,
openden hun schatkisten
en boden het geschenken aan:
goud, wierook en mirre.
12En door een droom gewaarschuwd
om niét naar Herodes terug te keren,
vertrokken ze langs een andere weg
naar hun land.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 2,1-12 [Evangelie] , Mat. 2,1-12 [Evangelie] De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie] De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie] De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie] , Mat. 2,1-12 [Evangelie]

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 2,1-12 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 38; Colofon