aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste Kerstdag, 25 december 2008
Filippenzen 2,5-11
Vertaling
Filippenzen 2: 5 – 11

5. Laat die gezindheid1 in u zijn
    die ook in Christus Jezus was,

6. die2 , in de gestalte3   van God (aanwezig) zijnde
    het niet als roof heeft beschouwd gelijk te zijn aan God,

7. maar zichzelf heeft ontledigd
    door de gestalte van een slaaf aan te nemen,

    de mensen gelijk geworden is
    en in uiterlijk als mens bevonden;

8. hij heeft zichzelf vernederd.4
     gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis.

9. Daarom heeft God5 hem verhoogd
    en hem de naam boven alle naam geschonken

10. opdat in de naam van Jezus
     alle knie6 van wie in de hemel, op de aarde en onder de aarde wonen zich zou buigen

11. en alle tong zou belijden:
    Jezus Christus is Heer
    tot eer van God de Vader.

26 november 2008
Machteld van Woerden


Mee-lees-reactie van Marianne Storm, 7 december 2008: Het lijkt me een goed leesbare vertaling, waarbij ik het goedgekeurd heb aangebracht.
Enkele kleinigheden vielen mij op.
In vers 6: misschien zou het duidelijker zijn wanneer  in plaats van ‘zijnde’ met “bestaande” werd vertaald?
In vers 7: heb je met opzet een hoofdwerkwoord gemaakt van het participium: “en heeft aangenomen”?  Ik zou een voorkeur hebben voor: “door aan te nemen”.  
Ook in vers 7: “bevonden”vind ik niet echt mooi. Oussoren heeft “gebleken”.
In vers 10 ben ik niet gelukkig met “bewoners”; misschien: “zou alle knie van wie in de hemel, op de aarde en onder de aarde wonen .. zich buigen”?
Noten
1nl. waarvan al sprake was in 2, vs 1 ev., de onderlinge eenheid, in navolging van Jezus
2vs. 6 – 11 worden door velen gezien als een ‘hymne’, al dan niet van Paulus’ hand. In de    vertaling hebben we gepoogd de hymne als literaire vorm te doen uitkomen
3morphè, gestalte: Jezus was aanwezig in die gestalte. Er staat niet, dat hij die gestalte ook
   håd (NBV). Dit staat tegenover de gestalte die hij kiest, nl. die van een slaaf
4nederigheid, nl. die ten opzichte van de naaste, is niet bedoeld als vorm van valse be-
   scheidenheid, maar zoals bedoeld in Lev. 18:19
5op dit moment verschuift het onderwerp van Jezus naar God, met als centrum:
    de verheerlijking van de naam
6Citaat uit Jesaja 45:23
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Eerste Kerstdag
Laatste wijziging 8 Dec 2008 13:11:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Fil. 2,5-11 [Epistel] , Fil. 2,5-11 [Epistel] , Fil. 2,5-11 [Epistel] , Fil. 2,5-11 [Epistel] , Fil. 2,5-11 [Epistel]

Eerste Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 52,7-10 [OT]
Joh. 1,1-14 [Evangelie]
Fil. 2,5-11 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 346; Colofon