aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste Kerstdag, 25 december 2008
Johannes 1,1-14
Inleiding
Ik heb ervoor gekozen om hier — naast alle bestaande vertalingen van dit overbekende gedeelte (zoals die van Joep Dubbink op deze site [25 december 2006] ) —  een wat vrijere vertaling aan te bieden, uitgaande van de fantasie van Joop Boendermaker dat Johannes heeft willen aansluiten bij Lucas, m.n. bij Lucas 2, 15 “Het woord dat geschied is". De kernwoorden die Johannes later ‘uitwerkt’ zijn met een hoofdletter geschreven. Mijn suggestie zou zijn om ook de woorden tussen haakjes – die niet in het origineel staan – voor te lezen, alles met heel veel aandacht... Aangeboden als een poging, in alle voorlopigheid...
aandacht... Aangeboden als een poging, in alle voorlopigheid...
Vertaling
  1    In het begin was het er (al): het Woord,
en dat Woord was bij God,
ja, God zelf was dat Woord.
  2    Dat (dat Woord) was in het begin bij God...
  3    Alles is daardoor geschied,
en buiten dat (Woord) om is er niets geschied.
  4    Wat er geschied is in hem (in dat Woord) was: Leven,
en dat Leven was het Licht van de mensen.
  5    En het Licht — in de duisternis schijnt het,
en de duisternis heeft het niet gegrepen!

  6    Het geschiedde:
een mens, gestuurd van Godswege,
zijn naam was Johannes.
  7    Hij kwam om te getuigen –
om van het Licht te getuigen,
zodat allen door hem (daarop) zouden vertrouwen.
  8    Hij was niet het Licht,
maar hij moest alleen getuigen van het Licht.

  9    Het ware Licht, dat ieder mens verLicht,
dat was op komst in de wereld.
10    Het was (al) in de wereld,
en de wereld was erdoor geschied (geschiedenis geworden) –
en toch erkende de wereld hem niet...
11    Hij kwam tot wie bij hem horen –
maar die namen hem niet op.
12    Wie hem wel aannamen,
hen gaf hij macht om een geschiedenis als ‘kinderen van God’ te beginnen –
hen die gingen vertrouwen op zijn naam,
13    die niet uit het bloed, niet uit wat zwakke mensjes of sterke mannen willen,
maar uit God geboren zijn.  
14    En (nu) is dat Woord de geschiedenis ingegaan als een zwak mensje,
het heeft als in een tent bij ons gewoond,
en wij hebben de schittering ervan aanschouwd –
zo schitterend als iemand die enkel vanuit de Vader geboren is,
zo vol was hij van (Gods) goedheid, zo betrouwbaar...

Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Kerstmorgen
Laatste wijziging 12 Dec 2007 16:12:25 | Reageren | Verwijderen, Wijzigen
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Eerste Kerstdag
Laatste wijziging 29 Oct 2008 14:13:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] Proloog, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Opdat allen door hem gaan geloven, Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] in principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-18 [Evangelie]

Eerste Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 52,7-10 [OT]
Joh. 1,1-14 [Evangelie]
Fil. 2,5-11 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 30; Colofon