aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van Advent, 21 december 2008
Filippenzen 4,4-9
Inleiding
Een grondhouding
Vertaling
4Verheug je in de Heer – altijd!
Weer zal ik zeggen: verheug je!1
5Laat jullie welwillendheid2 bekend zijn bij alle mensen.
De Heer is vlakbij!
6Maak je nergens zorgen over,
maar laat in alle voorbeden en smekingen
jullie verlangens met dankzegging bekend zijn bij God.3
7En de vrede van God,
die alle denken4 te boven gaat,
zal jullie harten en jullie gedachten bewaren –
in Christus Jezus.

8Voor het overige, broeders-en-zusters,
wat waarachtig is, wat edel is, wat rechtvaardig is,
wat ongerept5 is, wat vriendelijk is, wat welluidend is,
als iets te prijzen, als iets lovenswaardig is6
wees daarop bedacht!
9Wat jullie geleerd en overgenomen, gehoord en gezien hebben van mij,
breng dát in praktijk7
en de God van de vrede zal met jullie zijn!

[enkele corrigerende opmerking van Leen de Ronde verwerkt)
Noten
1de NBV verplaatst ‘altijd’
2zo Gerhard Jankowski in ‘Texte & Kontexte’ nr. 62/63
3NBV plat ‘vraag God wat u nodig hebt’
4zo Naardense bijbel
5zo Naardense bijbel
6beide woorden in LXX vertalingen van thehillah – zie Jankowski
7zo Naardense bijbel en Willibrordvertaling
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Vierde zondag van Advent
Laatste wijziging 17 Dec 2020 12:57:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Fil. 4,4-9 [Epistel] Verheugt u (Gaudete), Fil. 4,4-7 [Epistel] Verheug u!

Vierde zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2sam. 7,4-16 [OT]
Fil. 4,4-9 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2120; Colofon