Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van Advent, 14 december 2008
Filippenzen 3,1-16
Vertaling
1Voorts, mijn broeders, verheugt u in de Heer!
Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet vervelend
en voor u is het tot steun
2Kijk uit voor de honden!
Kijk uit voor de kwaaddoeners!
Kijk uit voor de versnijdenis!
3Immers: wíj zijn de besnijdenis,
(wij)die Gods Geest dienen.
Wij beroemen ons op Christus
en vertrouwen niet op vlees,
4alhoewel ík reden heb tot vertrouwen op vlees!
Indien iemand anders denkt op vlees te (kunnen) vertrouwen,
ík meer!
5Besneden op de achtste dag,
uit het geslacht van Israël,
de stam van Benjamin,
Hebreeër uit Hebreeën,
naar de wet Farizeeër,
6ijverig vervolger van de ekklesia:
naar gerechtigheid die uit de wet is
ben ik onberispelijk.
7Maar wat mij winst was,
dat beschouw ik door Christus als verlies.
8Ja zeker, ik beschouw alles als verlies
vanwege de kennis van Christus mijn Heer
die dat te boven gaat.
Door hem is dat alles tot verlies geworden
en ik vind het drek.
Want ik wil Christus winnen
9en in Hem gevonden worden
niet met mijn eigen gerechtigheid
die uit de wet is
maar die er is door het geloof in Christus:
gerechtheid uit Gòd vanwege het geloof.
10Dat is: dat ik Hem ken
en de kracht van zijn opstanding
en de gemeenschap aan zijn lijden.
Én (ik hoop) dat ik,
wanneer ik gelijkvormig geworden ben aan zijn dood,
11ook mag geraken tot de opstanding uit de doden.
12Niet dat ik het al gegrepen heb,
of reeds volkomen ben.
Ik jaag ernaar om het te grijpen
omdat ook ik gegrepen ben door Christus (Jezus).
13Broeders, ik denk niet dat ik (het) (al) gegrepen heb,
één ding echter:
ik geef niets om wat achter (mij) ligt,
ik strek mij uit naar wat vóór mij ligt,
14ik jaag naar het doel,
naar de prijs van de roeping van boven
van God, in Christus Jezus.
15Wanneer wij dan volkomen zijn
moeten wij zo gezind zijn.
En wanneer u anders gezind bent:
ook dat zal God u onthullen.
16Maar tot waar wij gekomen zijn,
daarin verder gaan!
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Derde zondag van Advent
Laatste wijziging 19 Dec 2008 20:16:37
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2008-12-11 10:17:14]
1 + 13 : 'adelfoi' — zowel NBV als NB vertalen 'broeders-en-zusters', zou ik ook doen, Paulus zal vast ook de zusters meebedoelen
3 : 'latreuein' heeft een dativus bij zich, dus beter '(wij) die Gods Geest dienen'
3 : de zin loopt door in de participia 'kauchoomenoi' en 'pepoithotes' — dus: (wij) die ons beroemen...'
3/4 : NBV vertaalt 'sarx' heel vlak met 'onszelf' / 'mezelf'; haalt de pointe weg!
5/6 : ik zou het herhaalde 'kata' laten klinken: 'in wet(sbetrachting)', 'in ijver', 'in gerechtigheid' (zo NB)
8 : 'panta' : 'dat alles' of 'alles'? slaat het terug op de opsomming ervoor, of is het nog veel breder, zoiets als alle zekerheden in het leven? ik zou het open laten en 'alles' vertalen; misschien in 2e deel van vs. 8 'ta panta' wel 'dat alles'
9 : fris vertaald, voor de duidelijkheid zou ik in de 1e zin 'ik' weglaten en in de 4e zin 'met' toevoegen: 'maar met (de gerechtigheid) die er is...'
9 : 'pistis Christou': geloof in of van Christus?
9 : 'epi tei pistei' — beter : 'op het geloof' (of 'op grond van...' zo NB)
12 : 'ef' hooi' — NBV vind ik hier beter : '... waarvoor ...'
14 : is de prijs de roeping van boven? ik zou zeggen: 'de prijs van de roeping..', of zelfs 'de prijs voor/op...'
jaap goorhuis: Dank Harry! [2008-12-11 14:47:12]
Ik heb enkele van je kanttekeningen verwerkt, maar niet alle.
Dat van broeders en zusters mogen de voorlezers van mijn ook zelf bedenken.
Dat latreuoo met een dativus is/kan zijn had ik niet gezien.
Je opmerking over sarx begrijp ik niet.
Je voorstel van 5/6 vind ik niet nodig. Ik zoek erg naar herder en bondig Nederlands en volg je hierin dus niet.
Panta: inderdaad!
Het woordje ik in 9 was gewoon een foutje, een relict van een eerdere vertaalpoging die verbeterd werd door Klaas Eldering.
Genitivus subjetivus of objectivus in vers 9? Beide kan.
Je voorstel voor 14 heb ik overgenomen, hoewel ik ook zo nog niet goed begrijp wat Paulus bedoelt.

Andere vertalingen: Fil. 3,7-14 [Epistel]

Derde zondag van Advent - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,17-25 [OT]
Fil. 3,1-16 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1239; Colofon