aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van Advent, 7 december 2008
Filippenzen 1,12-17
Paulus in boeien
Inleiding
Paulus in boeien getuigt voor het evangelie. Is dat niet de eigenlijke betekenis van zijn gevangenschap?
Vertaling
12Ik wil dat jullie weten1 , broeders-en-zusters,
dat mijn wederwaardigheden eerder zijn uitgelopen op de bevordering van het evangelie
13zodat van mijn boeien duidelijk is geworden,
dat ze om Christus2 zijn.
in het hele hoofdkwartier3 en voor alle overigen
14 en de meesten van de broeders-en-zusters in de Heer4
hebben door mijn boeien vertrouwen gekregen
om meer en zonder vrees het woord van God te durven spreken.
15Sommigen prediken de Christus5 uit afgunst en strijd,
anderen ook uit welbehagen6
16 Dezen namelijk verkondigen7 de Christus uit liefde
wetend dat ik gesteld ben tot de verdediging van het evangelie.  
17Die anderen verkondigen de Christus uit twistzucht, op onzuivere wijze
met het idee om bij mijn boeien ook nog verdrukking op te wekken.
Terloopse  opmerkingen bij de NBV, waar de vertaling meer doel— dan brontaal gericht is:
Bij vs 12: “evangelie verspreid”
Bij vs 13: ”gevangen zit ik” in plaats van “mijn boeien”
Zo ook bij vs 14: “de boodschap” en niet “het woord van God”
Vs 16: “dat ik de taak heb”
Vs 17: “om mijn gevangenschap te bezwaren” voor “om bij mijn boeien verdrukking op te wekken”.
Noten
1“inzien”is misschien te sterk?
2Pieter Oussoren vertaalt: “om de eenheid met Christus”.
3zonder hier “Romeinse” toe te voegen, zoals in de NBV. Of is een vertaling in de richting van  “rechthuis” van Pieter Oussoren beter?
4Het “en kurioi” komt afwisselend bij “adelphoi” – Oussoren, NBG— en bij “pepoithotas” voor – NBV en Willibrord.
5Het lidwoord weergeven, zoals Oussoren doet?
6Of “goede bedoelingen” maar die uitdrukking vind ik nogal dubbel.
7Keuze gemaakt voor kataggellein “verkondigen” en  "kèrussein” prediken in navolging van Oussoren.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Tweede zondag van Advent
Laatste wijziging 17 Dec 2020 12:33:45
Reacties:
wiersma: klein commentaar [2008-12-06 12:48:29]
zou het niet sterker zijn wanneer je vertaalt: 12. Ik wil dat jullie inzien…. boulomai
Afsluiten met een punt en dan 13. Daardoor is….
In 15 zou ik  met lidwoord vertalen, het gaat om de messias.


Andere vertalingen: Fil. 1,12-26 [Epistel]

Tweede zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 40,1-11 [OT]
Fil. 1,12-17 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 354; Colofon